Professor Peggy S. Brønn ved BI er tildelt en internasjonal forskningspris for en studie av kommunikasjonsledere i Norge.

FORSKNINGSPRIS: Kommunikasjon og ledelse

Gjennom de siste årene har vi sett en formidabel økning i antall kommunikasjonsmedarbeidere både i privat næringsliv og i offentlige virksomheter. Større virksomheter holder seg gjerne med egne kommunikasjonsavdelinger.

Kommunikasjonsledere, enten de nå titulerer som direktør, sjefer eller ledere, har rykket inn i toppledelsen i mange organisasjoner.

Kommunikasjonslederne ønsker å gjøre mye mer enn å sysle med ulike oppgaver innen PR- og kommunikasjonsfunksjonen. De ønsker å spille en strategisk rolle som bidrar til organisasjonens suksess.

Beste forskningsartikkel

Hvor viktig er så kommunikatørene for organisasjonens suksess? I hvilken grad er kommunikasjonsledere med å fatte strategiske beslutninger i virksomheten?

Professor Peggy S. Brønn ved Handelshøyskolen BI har sammen med Øystein Pedersen Dahlen ved Markedshøyskolen har gjennomført en omfattende undersøkelse blant de andre topplederne i organisasjonen for å få svar på hvordan de vurderer de strategiske ferdighetene til sine kommunikasjonsledere.

Resultatene av studien er offentliggjort i en forskningsartikkel som i september 2012 ble presentert på årskonferansen til The European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) i Istanbul i Tyrkia. 

Brønn og Pedersen mottok forskningsprisen ”Best Paper Award” , som en av de fire beste forskningsartiklene (ikke rangert) som ble presentert på konferansen.

Mer enn 1500 norske ledere, 1343 ledere fra privat sektor og 166 ledere i offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen.

Borte fra beslutningene i næringslivet

Færre enn halvparten av lederne (44 prosent) fra privat sektor svarer ja på spørsmål om deres kommunikasjonsdirektører eller -sjefer er involvert i å treffe de strategiske beslutningene i organisasjonen.

Langt flere, vel sju av ti (72 prosent), svarer ja på spørsmål om kommunikasjonssjefen bidrar med å foreslå alternativer. Nesten like mange, 66 prosent, svarer at kommunikasjonslederen aktivt fremmer saker.

Vel halvparten av lederne (55 prosent) mener kommunikasjonssjefen også bidrar når ulike handlingsalternativer skal vurderes.

Litt under halvparten (49 prosent) mener kommunikasjonslederen bidrar til å klargjøre problemer relatert til strategiske beslutninger.

”Resultatene indikerer at ledere mener kommunikasjonsdirektøren har noe å tilføre i beslutningsprosessen, men at de egentlig ikke er med når beslutningene skal tas”, fremholder Peggy S. Brønn, som leder Senter for virksomhetskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Færre initiativ, nærmere beslutningene i offentlig sektor

Lederne i den offentlige delen av undersøkelsen har også fått spørsmål om å vurdere om kommunikasjonslederne deltar i organisasjonens strategiske beslutningsprosess.

I stedet for å svare ja eller nei, er de blitt bedt om å bruke en skala fra 1-7 på i hvilken grad kommunikasjonslederne er involvert i beslutningsprosessen (1= veldig liten grad, 7 = veldig stor grad).

Nærmere 6 av ti (57 prosent) ledere i offentlig sektor mener kommunikasjonssjefen i stor grad er involvert i å treffe de strategiske beslutningene i organisasjonen (svarer 6 eller 7 av maksimalt 7).

Til gjengjeld er kommunikasjonslederne i offentlig sektor langt mindre på banen med å foreslå alternative løsninger på de utfordringer organisasjonen står overfor. Færre enn 4 av ti (37 prosent) ledere mener kommunikasjonslederen i stor grad bidrar med å foreslå alternativer (svarer 6 eller 7 av maksimalt 7). Enda færre (29 prosent) svarer at kommunikasjonslederen aktivt fremmer saker.

Lederne i offentlig sektor er heller ikke særlig imponert over kommunikasjonsledernes evner til å evaluere alternativer og til å bidra til å klargjøre problemstillinger relatert til de strategiske beslutningene.

Referanse:

Brønn, Peggy Simcic og Øystein Pedersen Dahlen (2012):  Communication Managers as Strategists: Are They Making the Grade Yet? A View of How Other Leaders View Communication Managers and Communication in Norwegian Private and Public Sector Organizations”. Paper presentert på årskonferansen til The European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) i Istanbul, Tyrkia, i September 2012.

Forskningsartikkelen ble tildelt “Best Paper Award” sammen med tre andre arbeider.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på