Ansatte som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen de jobber i, er mer motivert og leverer bedre resultater enn de som kun har en økonomisk tilknytning.

BI FORSKNING: Relasjoner på jobben

Alle arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, er opptatt av å få de ansatte til å yte sitt aller beste.

Robert Buch har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI undersøkt hva som skal til for at de ansatte gjør en best mulig jobb for organisasjonen de jobber for.

Han har sammen med professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI gjennomført undersøkelser blant mer enn 1300 fast ansatte i ledende organisasjoner i privat og offentlig sektor og 2000 vikarer fra flere ledene vikarbyråer.

To typer relasjoner

Buch viser at medarbeiderne i de undersøkte organisasjonene opplever å ha enten en økonomisk eller en sosial tilknytning (relasjon) til organisasjonen de jobber i.

En økonomisk relasjon kjennetegnes av formell autoritet og formelle forpliktelser. Medarbeideren bytter sin arbeidskraft mot goder formidlet av organisasjonen eller lederen, for eksempel lønnsforhøyelse og opprykk.

En sosial relasjon preges av langsiktige gjensidige forpliktelser der hver part stoler på at den andre vil stille opp ved behov.

En sosial tilknytning mellom medarbeideren og organisasjonen kan naturligvis ha innslag av elementer av økonomiske transaksjoner på samme måte som en økonomisk relasjon kan ha sosiale elementer i seg.

Medarbeidere har ikke bare en tilknytning til organisasjonen. De opplever også å ha en økonomisk og sosial relasjon til nærmeste leder.

Sosialt er lønnsomt

Vi skulle kanskje forvente at medarbeidere som opplever en sterk økonomisk tilknytning til organisasjonen og nærmeste leder, skulle levere tilfredsstillende arbeidsprestasjoner.

Buch viser tvert i mot at jo mer den ansatte opplever å ha en økonomisk relasjon til nærmeste leder og organisasjonen, jo dårligere blir arbeidsprestasjonene hun leverer.

Medarbeidere som i hovedsak opplever å ha en økonomisk relasjon til jobben, opplever lavere grad av følelsesmessig tilknytning til organisasjonen hun jobber i.

Opplevelsen av å ha en økonomisk relasjon gir også lavere jobbtilfredshet. Hun vil også i større grad se seg om etter en annen jobb.

Medarbeidere som opplevere å ha en sosial tilknytning til organisasjonen og nærmeste leder, er mer motiverte og leverer bedre prestasjoner.

Ledere kan gjøre en forskjell

Ifølge Buch vil medarbeiderens forhold til nærmeste leder kunne innvirke på medarbeidernes relasjon til organisasjonen.

- Opplevelsen av en sosial relasjon til nærmeste leder kan i en viss grad kompensere for opplevelsen av en økonomisk relasjon til organisasjonen, fremholder organisasjonsforskeren.

Ledere vil også kunne forsterke sammenhengen mellom å oppleve en sosial tilknytning til organisasjonen og det å levere fremragende arbeidsprestasjoner.

3 praktiske råd

Robert Buch har utarbeidet tre praktiske råd til organisasjonen som ønsker å få det beste ut av sine medarbeidere:

  1. Organisasjoner og ledere bør søke å utvikle sosiale fremfor økonomiske relasjoner til sine ansatte.
  2. Sosiale relasjoner kan påvirkes av HR-tiltak som investering i medarbeiderutvikling, og støttende og inkluderende lederatferd.
  3. En sosial relasjon til nærmeste leder kan motvirke bivirkningene av å oppleve en mer økonomisk relasjon til organisasjonen.

Referanse:

Robert Buch: "Interdependent Social Exchange Relationships. Exploring the socially embedded nature of social exchange in organizations", Series of Dissertation 9/2012. BI Norwegian Business School.

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 13. desember 2012.

Minifakta:

  • Robert Buch har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
  • Senior lecturer Neil Conway ved Birkbeck College, University of London er førsteopponent . Professor Jacqueline A-M Coyle-Shapiro, London School of Economics and Political Science er andreopponent. Professor Svein S. Andersen ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.
  • Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder, og førsteamanuensis Anders Dysvik ved BI har vært bi-veileder.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: audun.farbrot@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på