-

Det finnes to hovedtyper av bedrifter på Internett, de som hjelper deg til å løse problemer og de som vil gjøre deg avhengige.

“What if Facebook is nothing more than a digital drug dealer and we’re all just junkies?”

Derrick Harris, GigaOM

Folk er bekymret over tiden de bruker på Internett. Konstant tilgjengelighet kan gå på bekostning av kvaliteten i relasjoner mellom mennesker.

Mange sjekker stadig om det er kommet ny E-post, de tvitrer i vei, oppdaterer Facebook i smug og tar med seg mobilen inn på nattbordet. Noen opplever til og med abstinens når de ikke har tilgang til Internett.

Hvor bekymret bød vi egentlig være?

To typer nettselskaper

Grovt sett kan vi dele Internettselskapene i to:

  • 1. Den første gruppen løser problemer for kundene som logger ut når problemet er løst. Google og eBay er slike selskaper. Vi kan kalle dem helbredere (Healers).
  • 2. Den andre gruppen vil at kundene aldri skal logge ut. Facebook og Pinterest er slike selskaper. Vi kan kalle dem langere (Dealers).

Mens vi ønsker flere av den første gruppen, vil vi ikke nødvendigvis ønske det samme for den siste gruppen.

Fremveksten av helbredere og langere gjør at den totale Internettbruken har steget dramatisk i løpet av de siste fem årene. Amerikanske forbrukere brukte hver dag i gjennomsnitt 45 minutter på portaler og sosiale medier i desember 2011. Trenden er stigende,

For å finne ut om økt Internettbruk oppleves som problematisk, gjennomførte vi en undersøkelse blant 600 norske forbrukere.

Vaner dannes

Internettvanene dannes som en funksjon av tiden vi bruker på Internett i omgang med bedrifter og andre kunder (vi kaller dette profesjonelt eller kommersielt engasjement) og vår bruk av sosiale medier for å holde kontakt med venner og kjente (vi kaller dette sosialt eller privat engasjement).

  • Les også: Styres av vaner

    Gjennom repetisjon over tid blir en atferd automatisert. Det skjer uten at vi engasjerer hjernen. Når vi kjører bil, skjer dette uten at vi tenker over hver bevegelse på samme måte som vi tar frem mobilen for å sjekke uten å tenke over det.

    Vår Internettbruk kan trigges av blant annet et behov, et lydsignal, eller en forventning om en belønning.
  • Behov som grunnlag for å bruke Internett: Målrettet atferd for å dekke behovet. Vi bruker for eksempel søkemotoren Google for å finne frem til svar på det vi lurer på. Når vi har funnet svaret, kobler vi fra.
  • Triggermekanismer i form av for eksempel lyd om ny oppdatering på mobilen, kjenner vi fra psykologien som Pavlovs hunder og betinget refleks. Lyden forteller at noe spennende venter på oss - vi bare MÅ sjekke.
  • Forventet belønning finner vi forklart i hjerneforskningen og i et kjemisk stoff – dopamin- som skilles ut i hjernen som en velvære reaksjon. Det kan utløses ved å sjekke e-poster eller oppdateringer på sosiale medier. Fordi hjernen har lært seg denne koblingen, kan det lede til en (u)bevisst sjekking av emailer eller oppdatering fra sosiale medier fordi hjernen ønsker dopamin.

Sosialt engasjement er viktigst

Undersøkelsen viser at at det sosiale engasjementet er en sterkere driver av Internettvaner enn det kommersielle engasjementet. Her var spesielt frykten for ikke å være med i det sosiale lag en sterk faktor.

Vi finner også at det er en sterk sammenheng mellom Internettvaner og overdreven Internettbruk. Det var ingen forskjell mellom kvinner og menn for dette eller hvorvidt man var disponert for mellommenneskelig kontakt eller ikke. Vi er alle disponert for overdreven Internettbruk.

Studien indikerer at vår bruk av Internett så langt gir oss flere gleder enn sorger. Det er likevel slik at overdreven bruk har sine skyggesider. Det kan blant annet manifestere seg i trangen til å snike seg unna for å sjekke Internett når man var i sosiale lag. Det kan minne om former for avhengighet, som enkeltes forhold til  røyk, kaffe og alkohol.

Mange bedrifter ønsker å knytte kundene sterkere til seg ved å engasjere dem på Internett. Når bedriftene lærer seg mer om sosiale medier, må vi regne med at de utvikler teknikker som "limer" kundene til dem via Internett. Vår studie indikerer at dette kan bidra til overdreven bruk.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Marketing Magazine nr. 2-2012. BI Marketing Magazine er et formidlingsmagasin utgitt av Institutt for markedsføring ved BI.

 

Tekst: Professor Tor W. Andreassen, førsteamanuensis Line L. Olsen & Giulia Calabretta.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på