Klarer du å logge deg av Internett? Eller er du redd for at du da går glipp av noe? Du er ikke alene, viser studie fra BI.

BI Forskning: Trender for 2013

Vi får i økende grad invitasjoner, informasjon om aktiviteter og arrangementer via sosiale medier. Tidligere fikk vi dette i ryggsekken til ungene eller også i posten.

Oppdateringer om venner og kjente, som vi før fikk i personlige samtaler, er nå erstattet med sosiale medier. Vi risikerer å bli avskåret fra det sosiale livet om vi ikke er koblet på Internettet. For mange vil dette oppleves som dramatisk. Det gir seg utslag i hyppig sjekking av mobilen for oppdateringer, stress, rastløshet og abstinenslignende symptomer.

Fenomenet har rukket å få en merkelapp Frykten for å gå glipp av noe (på engelsk: Fear Of Missing Out, gjerne forkortet til FOMO).

Alltid på nett

Gjennom forskningsprosjektet Verdi-drevet tjenesteinnovasjon ved Handelshøyskolen BI har vi funnet ut at det å ”alltid være på nett” er en viktig trend blant norske forbrukere.  Det innebærer at vi ønsker  ”tilgang til informasjon, tjenester og profiler når som helst og hvor som helst”. 

For å belyse trenden ”alltid på nett” gjennomførte vi en spørreundersøkelse i et representativt utvalg på 600 personer fra hele landet, i aldersgruppen 15 til 85 år.  

Mellom 2 og 7 prosent av intervjupersonene oppgir at de absolutt ikke klarer å avstå fra å gå på nettet om de har muligheten til det.  83 % av de spurte sier at de er helt uenige i påstanden om at de har mobilen på nattbordet for å kunne sjekke oppdatering og gå på nett om de våkner.

Vi ser også at ca. 40-50% er helt uenig i at det er vanskelig å avstå fra Internett. Men befolkningen er på gli: Tre av ti (ca. 30 %) intervjupersoner oppgir at de er litt enige eller  nokså enige i at det er vanskelig å holde seg unna Internett.  Det er en indikasjon på at stadig flere av oss bruker Internett oftere.

Menn og kvinner er like redd for å gå glipp av noe som skjer.

Ta tilbake kontrollen

Kjenner du deg igjen i beskrivelse som en som er redd for å gå glipp av noe. Føler du ubehag over hvor mye tid du bruker på digitale og sosiale medier. Her er fire punkter du kan vurdere:

  1. Er du til stede i nuet? Vær til stede der du er. Ikke bare fysisk, men også psykisk. Legg vekk mobilen når du er på barnas skoleavslutning. Legg vekk mobilen når du er på møter.
  2. Sett av tid. Måtehold kan være greit. Internett er ikke nødvendigvis noe negativt. Du kan vurdere å sette av tid til Internett som du gjør til andre aktiviteter og arbeidsoppgaver. Nå skal jeg trene, nå skal jeg handle, nå skal jeg på Internett, osv. 
  3. Velg ut hvilke aktiviteter og roller du skal ha på Internett. Som privatperson, i jobbsammenheng,  osv.  Dette er viktig med tanke på hvor mye  tid du vil bruke.
  4. Internett bør være støtte andre aktiviteter, ikke være en aktivitet som utelukker eller går på bekostning av andre ting.

Hvis du ikke kan la være å gå på nettet uavhengig av tid og sted er det kanskje et signal om du bruker for mye tid på Internett. Det gjelder særlig om tidsbruken går ut over andre aktiviteter og ditt sosiale liv.

Tenker du til enhver tid på hva som er passende oppdateringer, gjør du ting fordi de egner seg som oppdateringer eller følger du slavisk med på venner og families oppdateringer, kan det være at du skal revurdere bruken din.

I sin ytterste konsekvens kan det å følge andres oppdateringer lett føre til at vi blir misfornøyde med våre egne liv i følge Dan Ariely ved Duke University.  Da har det nok gått for langt.

Samtidig må vi huske at bruk er individuelt, du kan være ”alltid på nett” uten at det betyr at du er avhengig.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Marketing Magazine nr. 2-2012. BI Marketing Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for markedsføring ved BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på