-

Styrearbeidet i familieselskaper blir mer effektivt når eierfamilier involverer seg, viser studie fra BI. Det gir bedre økonomiske resultater.

BI FORSKNING: Styrearbeid i familieselskaper

To av tre norske aksjeselskaper er familieselskaper der én familie kontrollerer mer enn halvparten av aksjene. Og langt de fleste av dem driver sin virksomhet utenfor børsen og medienes søkelys.

Gjennom de siste årene har forskere blitt mer opptatt av å utforske hvordan familier involverer og engasjerer seg i bedriftene de eier hele eller deler av.

Denne interessen manifesterer seg blant annet i det relativt ferske begrepet familiness, familiefaktoren eller familieinvolvering.

Studie av familieselskaper

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har sammen med forskerne Alessandro Zattoni og Luca Gnan gjennomført en studie av 421 små og mellomstore bedrifter i Norge for å kartlegge betydningen av familiefaktoren.

Forskerne har studert samspill og involvering mellom familien og bedriften. De stiller som krav til en familiebedrift at familien ikke bare vare inne på eiersiden, men også representert i bedriftens styre og ledelse.

Rundt halvparten av bedriftene i studien tilfredsstilte styreforskernes krav til en familiebedrift. Det gjorde det mulig å sammenligne familieselskapene med den andre halvparten av bedriftene i undersøkelsen.

Forskerne har gjennomført studien som en spørreundersøkelse blant bedriftenes administrerende direktører.

Mer effektive styrer

Huse, Zattoni og Gnan har utviklet en flertrinns forskningsmodell der de har sett på hvordan familieinvolvering påvirker standarder for godt styrearbeid, bruken av styremedlemmenes kunnskap og ferdigheter og saklige konflikter i styrerommet.

Dette er arbeidsprosesser som er med på å forme styrets kontrolloppgaver og strategiske oppgaver.

Forskerne har så studert hvordan arbeidsprosessene i styrene påvirker bedriftenes økonomiske resultater.

Studien viser at styrer med familieinvolvering er flinkere til å bruke styremedlemmens kunnskaper og evner enn andre bedrifter.

Styrer med familieinvolvering har også høyere standarder for hva som er godt styrearbeid enn styrene uten familieinvolvering. Familieinvolveringen bidrar til mindre grad av konflikter i styrerommet.

Forskerne finner at styreprosessene, som ytelsesnormer, bruk av kunnskaper og ferdigheter og konflikter, er med på å bestemme hvordan styret ivaretar sine oppgaver.

– Familieinvolvering har positive effekter på styrets strategiarbeid. Det bidrar til bedre økonomiske resultater, fremholder Morten Huse.

Praktiske råd

BI-professoren har med utgangspunkt i studien utarbeidet fire praktiske råd for å utvikle verdiskapende styrer:

  • 1. Styrer bør betraktes som team.
  • 2. Godt styrearbeid krever at det settes krav til alle styremedlemmene og at deres kunnskaper brukes.
  • 3. Styremedlemmene må stille forberedt til styremøter. Det er ikke nok å lese styrepapirer. Styremedlemmene må sette seg inn i bedriftens behov, utfordringer og muligheter.
  • 4. Godt styrearbeid finner sted når styremedlemmenes ressurser brukes for å skape verdier i bedriften.

Referanse:

Zattoni, Gnan & Huse: Does Family Involvement influence Firm Performance? Exploring the Mediating Effects of Board Processes and Tasks, Journal of Management, October 30, 2012, doi: 10.1177/0149206312463936.

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 28. desember 2012.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på