-

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder professor Cathrine Filstad sitt foredrag med tittelen "Ledelse for læring og læring for kompetent ledelse".

Forskning viser at vi lærer ledelse gjennom å praktisere som ledere, men hva er suksesskriteriene for å bli kompetente ledere?

Kompetent ledelse handler om å reflektere over egen ledelse, i relasjon til de vi leder, og i praksisfellesskap med andre ledere. Kompetent ledelse forutsetter også veiledning og tilretteleggelse av medarbeideres kompetanse. Hva blir de kritiske utfordringene men også de gode mulighetene?

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på