-

Forskningen bør konsentreres om det vi er sterke på fra før. Storsatsing på nye områder må til, men gjerne der vi har naturgitte fortrinn.

KRONIKK: Nils Chr. Stenseth og Torger Reve om et kunnskapsbasert Norge

Det er nødvendig å bryte ned murene mellom næringsliv og forskning. Et utstrakt gjensidig samspill mellom de beste vitenskapsmiljøene og de beste næringslivsmiljøene må til for å effektivt oppnå gode resultater.

 

De må samhandle på nye og konstruktive måter, og samfunnet må legge til rette for at dette skal kunne skje.

Om så skjer, vil samfunnet få uttelling i form av innovasjon og verdiskaping.

Kunnskapsbasert verdiskaping

Forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» (2012) dokumenterte nettopp hvordan verdiskapingen er kunnskapsbasert, samt at forskningsbasert verdiskaping er sterkest i de næringsmiljøene som også har de sterkeste forskningsmiljøene rundt seg.

Vi kan se til Silicon Valley innen informasjonsteknologi, Boston innen bioteknologi og til Norge innen offshoreteknologi.

Næringsliv og forskning må spille på samme lag, uten å komme i veien for hverandre. Dette må ikke være en enveisprosess - hverken den ene eller den andre veien.

Vi to som skriver dette, har bakgrunn innen henholdsvis naturvitenskapelig grunnforskning og forskning på industri og næringslivsutvikling. Ikke desto mindre har vi de samme kriteriene innen vitenskap og industriell utvikling.

Det må satses på kvalitet, og det må bygges opp sterke, internasjonalt konkurransedyktige miljøer - med et globalt virkningsfelt. Det nytter ikke å spre kunnskapsressursene tynt utover.

Veien fra vitenskap til verdiskaping

Veien fra vitenskapelige fremskritt til verdiskaping kan noen ganger være lang. Langsiktig og grunnleggende vitenskap - som i noen tilfeller kan synes lite «nyttig» - blir ofte anvendt til verdiskaping på helt uante områder.

  • Den norske oppdrettsnæringen ville ikke eksistert uten grunnleggende avlsforskning gjennomført ved norske universiteter og høyskoler.
  • Norsk olje- og gassvirksomhet er en direkte følge av grunnleggende geovitenskap kombinert med avansert offshoreteknologi.
  • Det var ikke tilfeldig at flerfaseteknologi (for håndtering av olje, gass og vann) nylig ble kåret til Norges viktigste innovasjon gjennom tidene.
  • Avviksboring, teknikken som brukes for å endre retningen på en brønn (oftest fra vertikal mot horisontal retning), har gjort det mulig å øke utvinningsgraden i olje- og gassfelt fra 15 til nærmere 60 prosent. Verdiskapingseffektene er formidable.

Ressursene må derfor økes og konsentreres både rundt de miljøene der det er nær kontakt mellom forskning og verdiskaping, og rundt de solide vitenskapelige miljøer som arbeider med temaer som ikke uten videre synes anvendbare, men som på sikt nettopp vil kunne gi verdifulle faglige bidrag til verdiskapingen.

Utfordrer sannheter

Ofte synes skattebetalere og politikere at vitenskapen, og spesielt den forskerinitierte utforskningen av verden rundt oss, ikke leverer det samfunnet trenger. De ønsker seg raske, klare og endelige svar, noe vitenskapen generelt ikke kan gi.

Dessuten er vitenskapelige resultater ofte mer velkomne om de bekrefter de meninger man allerede har. Men det er det at vitenskapen arbeider langsiktig og utfordrer alles «sannheter», som virkelig gjør den viktig - både for samfunnet og næringslivet.

Vitenskapen er i sin natur innovativ.

Satse der vi er sterke

Det synet på vitenskap og verdiskaping vi her fremmer, har klare implikasjoner for forsknings- og kunnskapspolitikken. Vi må for det første ha ambisjoner om høyest mulig kvalitet i utdanningen.

Forskningen bør videre konsentreres på de områder hvor vi har sterke forskningsmiljøer; noen ganger vil det også kunne være nødvendig med større satsinger for å bygge opp kompetansen på nye områder der vi for eksempel har naturgitte fordeler.

Sentre for fremragende forskning (SFF) og sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er eksempler på gode virkemidler innen norsk vitenskap og verdiskaping.

Store satsinger må suppleres med frie forskningsmidler for å få frem de uventede fagkombinasjonene og de innovative kunnskapskoblingene.

Tirsdag 15. januar 2013 holder Kunnskapsdepartementet en konferanse i Oslo med tittelen «Forskning i næringslivet - et verktøy for omstilling».

La oss håpe at denne konferansen bidrar til en styrket kontakt mellom næringslivet og forskningsmiljøene: sammen med høye ambisjoner er det nøkkelen til suksess.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 15. januar 2013 med tittelen "Vitenskap og verdiskaping".

Tekst: Professor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo og professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på