-

Norsk varehandel når ikke opp i konkurransen om de dyktigste hodene. Hva kan bransjen gjør for å bli mer attraktiv? Forskere fra BI gir råd.

BI FORSKNING: Varehandel

Som en del av forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» har vi studert varehandelens attraktivitet langs flere dimensjoner for å si noe om næringens potensial som kunnskapsnav.

Varehandelen er på mange områder en attraktiv næring. Næringen kjennetegnes av av høy vekst, gode økonomiske resultater og en rekke sterke og innovative virksomheter med norske og i økende grad utenlandske eiere.

Kampen om talentene

Næringen er imidlertid ikke blant de mest attraktive i kampen om å tiltrekke seg de dyktigste talentene.

På rangeringer over hvor nyutdannede helst vil jobbe, kommer varehandelsbedrifter et stykke ned på listen. Søkertallene på varehandelsstudier er lave og synkende. Norske og utenlandske undersøkelser viser at varehandelen oppfattes som lite attraktive arbeidsgivere.

Den mest attraktive varehandelsbedriften i Norge, Ikea, ble rangert på en 29. plass i Universums oversikt over Norges mest attraktive arbeidsgivere. Oversikten baserer seg på en undersøkelse blant økonomistudenter ved norske læresteder.

Lav status

Ungdom ser på arbeidsoppgavene i varehandelen som monotone og kjedelige, og antar at lønningene i bransjen er lave.

Både de som står utenfor og ansatte i handelen mener at bransjen har lav status. En utfordring for varehandelen er derfor å øke bransjens status for å kunne tiltrekke seg mer kompetent arbeidskraft, uten å måtte ty til kraftige økninger i lønningene. 

En grunn til den lave statusen er at mange assosierer varehandelen med typisk butikkarbeid som påfylling av varer, salg og mottak av betaling. Dette er imidlertid bare en del av en stor og omfattende næring som består av produktutvikling, logistikk, ledelse, markedsføring og mye mer.

Vise attraktive sider

Bransjen kan gjøre mer for å vise fram de mangfoldige mulighetene for å bli mer attraktive for de beste talentene. Samtidig viser forskning at utdanningsprogrammer ved akademiske institusjoner er med på å heve næringens status blant studentene.

Koplingen mellom formell næringsutdanning og næring gir status til næringen.

Mange varehandelsbedrifter har interne opplæringsprogrammer for sine butikkansatte. En mulighet, som flere kjeder allerede benytter seg av, er å alliere seg med anerkjente utdanningsinstitusjoner i gjennomføringen av disse.

Noen butikkjeder har spesielle talentprogrammer, der utvalgte ansatte får ekstra skolering. I tillegg til at dette utvikler framtidige ledere i kjeden, bidrar det også til å gjøre kjedene til mer attraktive arbeidsplasser.

Et nytt kompetanseområde i varehandelen er miljøvern. Flere og flere varehandelsbedrifter gjennomfører tiltak for å redusere sin miljøbelastning i innkjøp, transport og drift, og tar i bruk sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn eller Svanen.

Samfunnsansvar er atttraktivt

En rekke internasjonale studier viser at satsing på samfunnsansvar gjør bedrifter mer attraktive, og at ansatte i disse bedriftene er mer motiverte og stolte av arbeidsgiveren sin. Mange norske kjeder ligger langt framme i dette arbeidet, og kan med fordel profilere dette mer.

Et dilemma for en del varehandelsbedrifter kan være at de ønsker å ha en typisk «lavpris-profil». Det vil da ikke være ønskelig å øke statusen for mye, fordi dette kan forvirre kundene og stille spørsmål ved de lave prisene. Kjeder med lave priser vil dermed kanskje måtte akseptere å være mindre attraktive på arbeidsmarkedet.

En utfordring er også at dersom en bedrift gjennomfører statussøkende tiltak, vil også de andre bedriftene i bransjen vanligvis tjene noe på dette fordi assosiasjoner smitter over.

Bedrifter må derfor vurdere hvilke tiltak som tjener dem selv mer enn konkurrentene. Eventuelt kan bransjeorganisasjoner ta initiativet til tiltak som kommer hele bransjen til gode.

Referanser:

Arne Nygaard og Jakob Utgård: En kunnskapsbasert varehandel. Magma nr. 1-2012. Arne Nygaard og Jakob Utgård: En kunnskapsbasert varehandel. Forskningsrapport mr. 6/2011 fra Handelshøyskolen BI.

Formidlingsartikkelen er publisert i BI Marketing Magazine nr. 2-2012, som er et formidlingsmagasin fra Institutt for markedsføring ved BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på