Torger Reve og Marius Nordkvelde ved BI overleverte torsdag 7. mars rapporten ”Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskapning” til Statens vegvesen.

I rapporten Ferjefri E39 rettes søkelyset på de samfunnsøkonomiske gevinster et ferjefritt E39 vil ha på norsk verdiskapning, og hvordan regionene på den måten vil bli mer attraktive for norske og utenlandske investeringer. Det fremmes argumenter for hvor stor effekt infrastrukturtiltak vil ha på arbeidsmarkedet, næringsliv og ulike næringsklyngeeffekter. Rapporten bekrefter en stor gevinst ved å forbedre veisystemet.

Ferjefri E39-rapporten er en grundig analyse som fokuserer på konkurranse, samarbeid, komplementaritet og arbeidsmobilitet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Referanse:

Torger Reve og Marius Nordkvelde: Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskapning. Rapporten er utgitt av Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på