Tillit kan verdsettes i penger, men kan ikke kjøpes, skriver Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Vi kan fort bli lurt. Mennesker er så vidt vi vet, den eneste arten som er i stand til å samarbeide med individer vi ikke er i slekt med. Dette åpner alltid for gratispassasjerer, folk som beriker seg på vår bekostning, eller ikke stiller opp på sin del av avtalen.

  • Vi jobber for arbeidsgivere, og stoler på at betalingen kommer.
  • Vi kjøper varer, og håper kvalitetsproblemer er unntak.
  • Vi setter inn penger i banken, og håper vi får dem ut igjen. Vi inngår kontrakter når store beløp er involvert.

I det daglige regner vi med at muntlige avtaler overholdes. Men av og til går det ikke slik som vi tenkte. Det svir.

Når tillit erstattes med kontroll

Derfor ordtaket: Tillit er bra – kontroll er bedre. Dette lyder jo handlekraftig og realistisk, men er strengt tatt ikke sant. Samfunn som fullt ut erstatter tillit med kontroll, blir rigide og totalitære stater.

Verdiskapingen drukner i kontrollkostnader. Samfunn som ikke klarer å kombinere tillit og kontroll på en balansert måte, går i økonomisk baklås fordi investeringer uteblir og handelen svikter. Tillit er den ubehagelig naive kjernen i fungerende samfunn.

Tillit er en økonomisk vekstfaktor som får medarbeidere til å dele kunnskap og åpne nettverkene sine for hverandre.

Tillit reduserer behovet for kontrollører som ikke produserer noen ting, slik som ledere som bare passer på at folk gjør noe som de kanskje ville gjort i alle fall. Dette kalles å redusere transaksjonskostnader. Derfor er tillit verdt penger.

Tillit som fortjent

Likevel er tillit en immateriell verdi. Det handler om verdien av å verdsette andre. Tillit er en psykologisk, emosjonelt basert forskuttering av at et annet menneskes vilje.

Den er ikke rasjonell, og kan verken trues, kjøpes, argumenteres eller kopieres. Den kan bare fortjenes.

Tillit er til alt overmål en felles verdi, fordi man ikke kan være alene om tillit. Tillit er både økonomisk og sosial kapital og et av de viktigste uttrykkene for fungerende ledelse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar 5. mars 2013 under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på