-

Lurer du på hvilke forbrukertrender som styrer deg? Og hvordan bør bedrifter tilpasse seg disse i utviklingen av nye produkter og tjenester? Førsteamanuensis Line Lervik Olsen gir deg et innblikk.

Lansering av nye produkter er en av de mest hyppigste innovasjonsfellene, og hele ni av ti innovasjoner mislykkes i markedet. Hva kan ledere gjøre for å redusere risikoen knyttet til å innovere, og samtidig være i takt med markedet og kunden?

Førsteamanuensis innen markedsføring ved Handelshøyskolen BI Line Lervik Olsen har forsket på temaet og gir deg her sin vurdering av de viktigste fremvoksende trendene blant forbrukere.

Referanse:

Andreassen, Tor W., Giulia Calabretta og Line L. Olsen (2012): Trendspotting. Magma nr. 3-2012.

 

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på