Speil, speil på veggen der, hvem er rikest i landet her?, undrer Gudmund Hernes, som er professor II ved BI og forsker ved FAFO.

KOMMENTAR: Gudmund Hernes om politikk og økonomi

Ti dagers forhandlinger ga brudd i lønnsoppgjøret 21. mars. LO krevde én krone mer i timen for alle og tre for lavtlønnede. NHO-sjef Kristin Skogen Lund uttalte: «Det er ingen moderasjon i kravet.»

Så hvem lærer norske lønnstagere moderasjon?

I januar tok Skogen Lund til orde for at pensjoner i offentlig sektor bør være som i privat: «Det skylder vi neste generasjon og er en slags dugnad.» Selv har hun en årslønn på 3,1 millioner kroner og en gullpensjon der NHO innbetaler over en halv million hvert år. Det nektet hun å kommentere - hun viste til styret.

Snakker om moderasjon

Rune Bjerke, DNB-sjefen, fikk i fjor 300 000 mer i lønn, bonuser og frynsegoder enn i 2011 - til sammen 7,2 millionen I Dagsrevyen 19. mars kommenterte han det slik: «Jeg diskuterer ikke min egen lønn - den er det styret som fastsetter » Helge Lund, konserndirektøren i Statoil, er også for moderasjon. I fjor hadde han en storkonflikt om pensjoner med sokkelarbeiderne.

De tapte - han beholdt en tidligpensjon i millionklassen.

I 2012 fikk han utbetalt 13,8 millioner - en økning på 13,5 prosent fra 2011. Statoilsjefene har økt lønn og bonuser med 55 prosent på tre år I fjor høst måtte SAS nok en gang berges av skandinaviske skattebetalere. Ansatte måtte ta kutt i lønn og pensjonen Lederne tok noe, også styret. Men 16. mars forteller Dagens Nyheter at styrehonoraret nå skal opp til nivået før krisenstyremedlemmer som Jacob Wallenberg fra 290 500 til 415 000 svenske kroner, styreleder Fritz Schur fra 458 500 til 655 000. Begrunnelsen: De har hatt mye å stå i. SAS-sjefen tjener like mye som hele Norwegian-ledelsen til sammen.

Der sier sjefen, Bjørn Kjos, at «vi hadde aldri klart å drive et flyselskap med så uhørt høye lederlønninger». I januar kom det også frem at SAS har gitt hemmelige bonuser - og lokkelønn til noen av sjefene som i årevis har vanskjøttet selskapet.

Alle Statoils tidligere konsernsjefer har måttet gå. DNB måtte reddes av staten i 2008. Høyesteretts dom i Røeggen-saken i mars slår fast at DNB løy til kundene sine. Hvem bør få bonus for slilkt? Dagbladet spurte for et par uker siden leserne: «Er lederlønnene rettferdige?» 25. mars hadde 34 000 stemt, 90 prosent sa nei.

Hovedproblem i norsk økonomi

Et hovedproblem i norsk økonomi er at lederne gjør det umulig å føre en solidarisk lønnspolitikk. Posisjonen de inntar, er moralsk fordervet: Ofrene de sier andre må ta, anser de seg selv hevet over.

Handlingsplan for endring

Her er noen forslag til endring:

  • 1. Til Skogen Lund: Neste gang du krever moderasjon, ta en titt i speilet. Der vil du oppdage et problem. La dine kolleger gjøre det samme.
  • 2. Norske journalister bør slutte å jobbe på valium: Når en Lund, en Skogen Lund, en Bjerke, en Reiten - alle faller inn i omkvedet «jeg uttaler meg av prinsipp ikke om min egen lønn» og viser til styret, må journalister lia vett til å si: «Jeg godtar av prinsipp ikke et så dårlig svar» Heller ikke at det er «markedet» som bestemmer - markedet er jo den samme gjengen som sitter i hverandres styrer
  • 3. Ved neste års hovedoppgjør kan LOs åpningskrav være: Sarnme moderate prosentøkning som ledersjiktet har hatt de siste to årene.
  • 4. Statsminister Jens Stoltenberg sa i Dagsrevyen 19. mars: «Vi har retningslinjer for godtgjørelse i de bedriftene der staten er eier. Og vi er opptatt av at de skal følges for å holde et rimelig nivå på lønninger, i mange forskjellige institusjoner, også i banknæringen.» Høyres Per-Kristian Foss sa i september i fjor at «Høyre vil sparke styrer i statlige og deltstatlige selskaper dersom de er for rause med lederlønnene». De rødgrønne i Stortingets kontrollkomité har drøftet å instruere næringsminister Trond Giske til å reforhandle lederlønner. Men ingenting skjer - og næringslivslederne ler. Et første signal kunne være å skifte ut styremedlemmene i Statoil, Bjørn Tore Godal og Børge Brende. Har de tapt en heroisk kamp, kan de bli. Men kanskje er tidligere statsråder ikke best skikket til å ivareta statens interesser.
  • 5. AUF og ungdomsorganisasjonene kan lage en Facebookgruppe hver gang noen av potentatene ublu spiser av lasset.
  • 6. SV kan satse litt mindre på å være et livsstilsparti og litt mer på å endre kapitalismen.

Faktum er jo at EU ligger til venstre for SV: EU-parlamentet og Kommisjonen har vedtatt å sette et tak på bonuser for bankfolk Ut over det må generalforsamlingen innkalles.

For hverken kapitalismen eller markedet er noe som er - vi bygger dem om hele tiden. Da kan Stortinget også vedta en lov som reduserer styrenes makt. Kapitalisme er en for alvorlig sak til å overlates næringslivets ledere.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Morgenbladet 5. april 2013. Gudmund Hernes er forsker ved FAFO og professor II ved Handelshøyskolen BI. Foto: Katrine Lunke, Norges Bank.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på