Det bærer galt av sted i Europa. Kontinentet står ved et vippepunkt, skriver Gudmund Hernes, professor II ved BI og forsker ved FAFO.

KOMMENTAR: Gudmund Hernes om politikk og økonomi

  • Honnørord for politikere er å ta stemningen, ha rå teft og utviklet fingerspissfølelse. For å utøve det «muliges kunst» må de både vite hvor folk er og få dem med seg dit de vil.
  • Honnørord for økonomer er å få alt med i regnskapet og å gi realistiske anslag. Modellene de bruker må vise samspillet mellom kreftene som virker, slik at de kan forutse utviklingen.

Når politikk skal utformes, må de to bringes sammen. Økonomer må gi konsistente bilder av en mulig fremtid som grunnlag for å handle nå. Politikere må ta – ofte upopulære – valg for virkeliggjøre den fremtid de vil ha.

Bærer galt av sted

Men virkeligheten er vrang. Så dette bildet av forholdet mellom økonomer og politikere er forskjønnet. Politikeres kontakt med virkeligheten kan bufres. Økonomenes modeller kan være konsistente, men det bildet de gir, er ikke av virkeligheten. Og modellene er blinde for politiske reaksjoner. Da bærer det galt av sted. Det gjør det nå i Europa. Kontinentet står ved et vippepunkt.

Europas historie på kirkegårdene

Det beste utgangspunkt for å studere Europas historie er kirkegårdene. Man kan begynne med de små, rundt omkring i Europas landsbyer, med monumentene over de unge som falt i de mange krigene. Eller man kan gå til de store krigskirkegårdene, for eksempel i Normandie, med sine tusener gravkors. Krigene tok svære jafs av befolkningene. Sporene finnes også i landskapet – selv i idylliske Gyldenløves gate i Oslo kan man stadig se et tysk maskingeværreir.

Etter annen verdenskrig hadde man skjønt at krigene ikke kunne stanses ved festningsverk mellom nasjoner. Nasjonalisme måtte kontres av materiell interesse. Skulle statene temmes politisk, måtte det skapes gjensidig avhengighet gjennom fri handel, vekst og arbeid for alle. Fred kunne ikke sikres ved dominans eller maktbalanse, men gjennom integrering på alle nivåer, fra vareleveranser til studentutveksling.

Grådighet utløste krisen

Lenge gikk det bra. De siste årene har det gått galt – og det kan gå verre. Den økonomiske krisen ble utløst av grådighet på markeder som var underregulert – altså for dårlig politisk styrt. Redningsaksjonene som er iverksatt har mer vært til hjelp for de grådige enn for de lidende.

Mens arbeidsledigheten bare har steget, er fellesskapets midler brukt slik at de rikeste har skodd seg og ulikhetene har økt. Modellene som er furnert av ledende økonomer, har gjort vondt verre. For det som kan være probat for hver enkelt, blir lett katastrofalt for alle under ett: Hvis jeg jobber og sparer, blir jeg bedre stilt; sparer alle, kjøper ingen og jeg mister jobben. Europeiske land kan ikke kutte seg til vekst på samme tid.

I Europa har denne politikken også vært fremstilt som et moralspill der det er mer høyverdig å redde tyske banker enn greske enker. Men koblingen er enkel: Grekerne tok uansvarlige lån – tyske banker ga uansvarlige lån.

I tillegg har mediene spilt opp og forsterket det som har et monn sannhet – at land i Sør-Europa har hatt mer svart økonomi og mer korrupsjon enn landene i nord. Så da fortjener de vel at halvparten av de unge i disse landene får ødelagt sine liv!

Freden er ikke gitt

Men politikere er også mer polstret mot direkte kontakt med folks kår – forsvart av en ring assistenter og beleiret av en ring konsulentbyråer. Resultatet har vi fått i en skremmende meningsmåling fra Pew Research denne uken. Den forteller blant annet at:

  • Oppslutningen om EU faller i Europa – hele det europeiske prosjekt skranter.
  • Seks av ti sier at ulikhetene er urovekkende, åtte av ti at ledigheten er det største problemet, og at det økonomiske systemet favoriserer de rike.
  • Politikerforakten øker overalt – folk mister troen på at politikere kan mestre problemene.
  • Særlig i Frankrike er stemningen desillusjonert – hele ni av ti sier fransk økonomi er dårlig og de tror barna deres får det verre.

Økonomisk liberalisering som skulle gi vekst, oppleves som truende, med økende fare for sosial dumping og kriminalitet. Storbritannia er på vei mot en folkeavstemning som kan føre landet ut av EU. Etterkrigstidens store europeiske prosjekt er i ferd med å glippe ut av hendene på Europas politikere.

Freden vi har hatt er ikke gitt. Hvert år arrangeres pakketurer til Europas krigskirkegårder. Kanskje både økonomer og politikere skulle melde seg på.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Morgenbladet 16. mai 2013. Gudmund Hernes er forsker ved FAFO og professor II ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på