-

En leder kan gjøre underverker gjennom ørsmå handlinger som viser interesse og anerkjennelse, skriver Øyvind Kvalnes og Arne Carlsen ved BI.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes og Arne Carlsen om ledelse

Wenche og kollegaene hennes har gjort et gjennombrudd i arbeidet med prosjektet. Det har vært mye frustrasjon de siste ukene, men under et intenst møte onsdag gnistret det plutselig til, og løsningen kom på plass.

En kombinasjon av faglig dyktighet og innsatsvilje ga utslaget. Alle som var til stede under møtet kjenner seg stolte over utfallet.

Nå har de lagt frem forslaget sitt for ledelsen, og venter på tilbakemelding. Wenche får den på epost. Der står det at løsningen er godkjent og blir iverksatt. Ingenting mer, ikke et ord om at ledelsen er tilfreds med arbeidet eller imponert over innsatsen. Det kommer ikke senere heller, når lederne spaserer forbi i kontorlandskapet.

Forløsende ord

Wenche ser etter tegn på anerkjennelse fra dem. Et smil, et vennlig blikk, en liten positiv replikk. Det kommer ingenting. Tenk om de i det minste hadde sagt «godt jobbet», tenker Wenche.

Selv en ørliten positiv oppmerksomhet ville gjort en forskjell.

Arbeidslivsstudier viser både at aktive og tilstedeværende ledere skaper grunnlag for gode prestasjoner på arbeidsplassen og at medarbeidere savner slik adferd fra sine ledere. De forløsende ordene kan være de to som Wenche etterlyser: Godt jobbet.

Sulteforet på anerkjennelse

Samtidig ser det ut til at erfaringen som hun og kollegaene hennes gjør er typisk for hva som skjer i mange organisasjoner. Det kommer ingenting. Folk er sultefôret på bekreftelser på at lederen ser dem og verdsetter arbeidet de utfører.

Hva er det som gjør at de holder igjen?

Den finske filosofen Esa Saarinen har en sokratisk inngang til denne tematikken. Han overrumpler tilhørerne sine med spørsmål som tvinger frem en revurdering av egen praksis: Hva kan du gjøre den neste timen for å gi en medarbeider et vesentlig løft? Hvor ofte gjør du sånt på jobb? Hvem på arbeidsplassen er det som for tiden har mest behov for din tilstedeværelse?

Gi medarbeidere et vesentlig løft

Grunntanken til Saarinen er at det er svært enkelt å gi en annen person en positiv og energigivende opplevelse. Virkemidlene er alltid innen rekkevidde, hver dag. Noen få anerkjennende ord til en kollega eller venn kan være det som skal til. Minimal personlig innsats kan gjøre en betydelig forskjell for den som får høre akkurat disse ordene.

Det gåtefulle er altså at det ser ut til å skje så sjeldent. Saarinens erfaring fra finsk virkelighet er at folk holder igjen og er forsiktige. Tilstanden er neppe så annerledes i Norge. Vi er reserverte med å uttrykke interesse og nysgjerrighet overfor andres arbeid. Dermed forløses ikke de ressursene som ligger rett under overflaten hos mulige mottagere.

Vis interesse

Saarinen selv er en ekspressiv energibunt, men budskapet er altså at det som gir energi og løfter andre kan skapes med minimal personlig innsats. Det er ikke nødvendig å kle seg i fargerike dresser og holde lange, intense foredrag, slik filosofen selv gjør.

En leder kan få medarbeiderne sine til å stråle bare ved å være litt mer oppmuntrende og lyttende enn vanlig. Andre ganger kan det handle om å yte noen motstand på en respektfull måte. De små skrittene med å vise interesse kan åpne opp for større rom i kommunikasjonen og kvalitet i relasjonene.

Mirakler på jobben

Forskningen på hva som skaper kvalitet i arbeid bør være oppløftende lesning for ledere, siden den forteller at store mirakler på arbeidsplassen kan oppnås gjennom ørsmå justeringer av egen adferd. For å gjøre dette forståelig i økonomiske termer kan vi gjerne si at bare 0,15 prosent av praksis trenger å endres.

Statusmøter kan for eksempel gjennomføres slik de alltid er blitt gjort, med den lille forskjellen at de innledes med å berømme innsatsen til en bestemt person eller en bestemt gruppe som har levert noe ekstraordinært siden sist. Konkret ros og oppmuntring i full offentlighet er enormt energiskapende.

Under et slikt system vil Wenche og hennes kolleger bli løftet frem og gitt den positive oppmerksomheten de fortjener etter sin innsats sist onsdag. Det kan danne grunnlag for enda bedre kvalitet i arbeidet deres i neste runde med prosjektet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse I Dagens Næringsliv 27. mai 2013.

Vil du vite mer?

  • Saarinen, E (2012): «The Paphos Seminar. Elevated Reflections on Life as Good Work.» Nettsiden til The Good Work Project.
  • Stephens. J.P., E. Heaphy og J. Dutton (2011): «High-quality connections.» Handbook of Positive Organizational Scholarship.
  • Amabile, T. og S. Kramer (2011): The Progress Principle. Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work. n Saarinen, E (2012): «The Paphos Seminar. Elevated Reflections on Life as Good Work.» Nettsiden til The Good Work Project.
  • Stephens. J.P., E. Heaphy og J. Dutton (2011): «High-quality connections.» Handbook of Positive Organizational Scholarship.
  • Amabile, T. og S. Kramer (2011): The Progress Principle. Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på