-

En person som er ny på en arbeidsplass, kan legge merke til mye som seniorene er blinde for, skriver Øyvind Kvalnes ved BI.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

Per har nettopp begynt i ny jobb i Statens Vegvesen. Alt er nytt for ham: kollegaene, lokalene, rutinene og vanene. Han kjenner ingen, men blir tatt imot på en vennlig og positiv måte.

Etter første arbeidsdag setter Per seg i bilen sin for å kjøre hjem. Han vrir om nøkkelen og styrer bilen ut fra parkeringsplassen og mot utkjørselen. Da han skal kjøre ut på hovedveien, får han et problem. Han ikke kan se om det kommer motgående trafikk fra høyre. Et stort skilt sperrer for utsikten: “Velkommen til Statens Vegvesen.”

Fare på jobben

Denne historien bygger på en virkelig hendelse. En nyansatt i Statens Vegvesen opplevde at det var farlig å kjøre ut fra parkeringsplassen på jobb. Et av etatens egne skilt hindret utsikt.

Han sa ifra om dette, og ble først nesten ikke trodd.

- Har vi et trafikkfarlig skilt i utkjørselen vår? Det kan ikke stemme. Så tenkte folk seg om. Nykommeren hadde faktisk rett. Han hadde sett noe som veteranene på jobb var blitt blinde for. De hadde også vært opprørte over skiltet i starten, men ble gradvis vant til at det var der. Skiltet ble ikke fjernet før Per sa ifra.

Friske øyne

Det er typisk at en person som er ny et sted, kan legge merke til ting som de som har vært der lenge ikke ser. Nykommerens blikk kan være særdeles viktig for en organisasjon. Det kan fange opp ting som det kan være avgjørende å fikse på. Skiltet hos Statens Vegvesen kunne ha forårsaket en trafikkulykke, med tragisk utfall. De ansatte som ikke la merke til det, var ikke sløvere og mer uoppmerksomme enn andre.

Vi har alle en tendens til å havne i rutiner og vaner. Det er umulig å ha oppmerksomheten rettet mot alt, samtidig. Mer eller mindre bevisst gjør vi noen prioriteringer. Vi får veteranbrillene på nesen.

Disse gjør at vi skarpt og tydelig kan se de tingene som vi antar er vesentlige for den daglige aktiviteten. Verre er det at disse brillene snevrer inn synsfeltet og kan gjøre oss blinde for viktige elementer i omgivelsene våre.

Gorilla på banen

De amerikanske psykologene Christopher Chabris og Daniel Simons har forsket på sansning og oppmerksomhet. De er blant annet kjent for å ha laget et eksperiment hvor tilskuere får se en ett-minutts film hvor de skal telle hvor mange ganger noen basketballspillere klarer å sentre en ball til hverandre (lenke til filmen). De som er flinke til å telle, kommer til at antallet pasninger er 15. Så blir alle spurt om de har lagt merke til noe annet underveis i filmen. Noen sier da at de har skimtet en mørk skikkelse som har beveget seg over banen.

Så blir filmen vist på nytt, og alle kan se at en svær og mørk gorillaskikkelse beveger seg langsomt over banen, stopper midt i og slår seg på brystet, før den spaserer ut av bildet. Det er forbløffende å oppleve at man ikke ser denne gorillaen. Forskernes forklaring på dette fenomenet drøftes i detalj i boken deres The Invisible Gorilla: And Other Ways our Intuition Deceives us.

En ressurs

I hovedsak handler det om at vi har begrenset evne til å ta inn og forstå det som skjer omkring oss. Vi har en tendens til å overvurdere vår egen forståelse av omgivelsene, og kan som en følge av dette få en oppblåst og overdrevet selvtillit. Jevnlig kan vi trenge gorillaopplevelser for å få et mer ydmykt og realistisk selvbilde.

Nykommere som Per kan være en fantastisk ressurs for en organisasjon. Han brukte nykommerblikket sitt aktivt, og sa ifra om hva han så.

Det er opp til ledelsen på en arbeidsplass å legge forholdene praktisk til rette slik at nykommerne får ordet og kan si ifra om det de ser med det friske og naive blikket sitt.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 8-2013 med tittelen "Nykommeren".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på