Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved BI er tildelt en internasjonal forskningspris for en studie av hvordan sterke personlighetstrekk kan hemme teamarbeid.

FORSKNINGSPRIS: Personlighetstrekk i team

Lederteam som har medlemmer med sterke personlighetstrekk, har vanskelig for å tilpasse seg til raske endringer i omgivelsene, viser førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI i en prisbelønt forskningsstudie.

Arnulf tildeles en internasjonal forskningspris, ”Highly Commended Award Winner 2013”, for artikkelen “Organizational change capacity and composition of management teams: A visualization of how personality traits may restrain team adaptability”.

Prisen innebærer at BI-forskeren står bak en av de mest imponerende arbeidene som ble publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet  Team performance management i 2012.

Talent og sårbarhet

Organisasjonsforskeren får prisen for en studie av hvordan ledere med sterke personlighetstrekk påvirker lederteamets evne til å tilpasse seg raske endringer i omgivelsene. Medlemmer av et lederteam vil ha ulike typer personlighetstrekk, og enkelte ledere vil ha sterkere personlighetstrekk enn andre.

Sterke personlighetstrekk kan på den ene siden forklares som talenter – noe man er god til. Det er et utpreget og sterkt trekk. Sterke personlighetstrekk kan også være et uttrykk for sårbarhet, eller mer konkret: væremåter man sitter fast i.

Arnulf fulgte ti forskjellige lederteam i en salgsbedrift over en periode på tre år. Studien omfatter totalt 60 ledere som har like oppgaver og ansvarsområder knyttet til salg, kostnader og lønnsomhet.

Ledelsesforskeren benyttet seg av en anerkjent personlighetstest for å identifisere de mest utpregede personlighetstrekkene i de ti ledergruppene. Verdiene fra personlighetstestene ble måned for måned sammenlignet med regnskapsresultater over en periode på tre år, med totalt 33 målinger.

Sterke trekk gir fastlåste vaner

De sterkeste personlighetstrekkene i alle teamene viste seg som mer fastlåste måter å gjøre forretninger på. I løpet av treårsperioden skulle dette bli et stort problem for lederteamene. Store endringer i markedet gjorde radikale endringer nødvendig for å lykkes.

– Team som hadde utpreget sterke personlighetstrekk i gruppen, var mer fastlåst og vanetenkende enn team med mindre sterke trekk, fremholder Jan Ketil Arnulf.

Teamene med de sterkeste personlighetstrekkene i gruppen, hadde vanskeligere for å tilpasse seg endringene i markedet.

Dette gjaldt alle de undersøkte personlighetstrekkene med to unntak: intelligens og robusthet for stress.

Ledergrupper som hadde deltakere med høy intelligens og velutviklet evne til å tåle stress, oppnådde bedre lønnsomhet enn lederteam med mindre innslag av disse personlighetstrekkene.

Referanse:

Arnulf, J. K. (2012): Organizational change capacity and composition of management teams: A visualization of how personality traits may restrain team adaptability, Team performance management 18(7/8): 433-454, doi: 10.1108/13527591211281156.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på