Professor Richards Priestley er tildelt Handelshøyskolen BIs forskningspris for 2013 for finansforskning av høy internasjonal klasse. - En stor ære, sier Priestley.

FORSKNINGSPRIS: BIs forskningspris for 2013

Professor Richard Priestley ved Institutt for finansiell økonomi tildeles Handelshøyskolen BIs forskningspris for 2013. Prisen består av et diplom og 150 000 kroner.

- Jeg er svært glad for å motta denne prisen. Det er en ære å få denne anerkjennelsen. Jeg vil takke BI og mine kolleger for et fremragende forskningsmiljø som har vært viktig for min karriere, sier Priestley.

Forskningsprisen ved BI deles ut hvert tredje år, og er en pris som henger høyt.

- Kombinasjonen av produktivitet, faglig nivå og relevans innebærer at Richard Priestley må rangeres som den for tiden fremste finansforsker i Norden, sa rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI under overrekkelsen av prisen.

Hard konkurranse om prisen

For å komme i betraktning til BIs forskningspris, må aktuelle kandidater ha høy faglig anseelse, status og betydning innen sitt fagområde, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Kandidatene til prisen må videre ha utmerket seg ved å ha:

  • Bidratt til og publisert forskning av fremragende kvalitet
  • Bidratt til å bygge opp og styrke eget fagmiljø gjennom miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Komiteen som har vurdert kandidatene til prisen, har lagt særlig stor vekt på omfang og kvalitet på publiserte vitenskapelige artikler i 2010, 2011 og 2012.

Komiteen opplyser at det i år var hard konkurranse om prisen. “Kvaliteten på de vitenskapelige arbeidene til kandidatene er gjennomgående meget høyt”, skriver komiteen i sin innstilling.

Forskning i verdensklasse

Richard Priestley har i siste femårsperiode publisert tre artikler i verdens tre topptidsskrifter innen finans. I siste treårsperiode har han publisert eller fått aksept for fem fagfellevurderte artikler, hvorav fire er i A-tidsskrifter

Priestley skårer også meget høyt på kriteriet "bygge opp og styrke eget fagmiljø gjennom miljøskapende og forskningsfremmende innsats".

Han har som relativt nylig tiltrådt instituttleder vist seg som en forskningsleder som bidrar meget godt til å styrke BIs finansforskningsmiljø ytterligere.

“Hans evne til å rekruttere nye, lovende medarbeidere i det som må karakteriseres som handelshøyskolers mest konkurranseutsatte fagområde, er én viktig indikator”, skriver komiteen i sin innstilling.

Rollemodell

Komiteen legger også vekt på at Richard Priestley opptrer som rollemodell i forskning og individuell veileder for sine kolleger på instituttet. "Som rollemodell setter han standarder som medarbeiderne strekker seg mot. Dette innebærer blant annet også å delta i det internasjonale forskningsfellesskapet", fremholder komiteen i sin innstilling.

Priestley har vist dette gjennom publiseringer med svært mange kolleger internasjonalt, i tillegg til publiseringer med egne medarbeidere.

- Forskningsprisen er en måte å oppmuntre, fremheve og anerkjenne fremragende forskning. Det er den viktigste driveren for å bli en ledende europeisk handelshøyskole, fremholder prisvinneren.

Referanser:

  • Ilan Cooper, Richard Priestley (2011). Real Investment and Risk Dynamics, Journal of Financial Economics 101, 185-205.
  • Long Chen, Zhi Da, Richard Priestley (2012). Dividend Smoothing and Predictability, Management Science 58, 1834-1853.
  • Ian Garrett and Richard Priestley (2012). Dividend Growth, Cash Flow and Discount Rate News, Journal of Financial and Quantitative Analysis 47, 1003-1028.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på