-

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI fortsetter som medlem av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.

KUNNSKAP I BRUK: Gir råd til Finansdepartementet

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål er gjenoppnevnt for en periode på to år. Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Sprer kunnskap

– Utvalgets arbeid bidrar til å spre kunnskap om faglige problemstillinger. Det bidrar til et bedre offentlig ordskifte om den økonomiske politikken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansministeren legger vekt på at utvalget har bidratt til å styrke departementets kontakt med fagmiljøer både i Norge og i utlandet.

Sentrale temaer

Utvalget har i sine møter blant annet tatt for seg analyser av langsiktig bærekraft i offentlige finanser, utfordringer knyttet til oljevirksomheten, konsekvenser av økt innvandring, metoder for beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse og problemstillinger knyttet til å skille trend fra konjunkturer i utformingen av den økonomiske politikken.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble oppnevnt i mai 2011 for en periode på to år. Professor Steinar Holden fortsetter som leder av utvalget. Også professor Hilde C. Bjørnland ved BI har vært med fra starten. Utvalget får nå to medlemmer fra de øvrige skandinaviske landene.

Utvalgets oppgaver

I den første toårsperioden har utvalget avviklet seks ordinære møter og arrangert to seminarer med åpen deltakelse.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om:

 • Utvikling og bruk av modellverktøy, både det som allerede benyttes i departementet (herunder MODAG, MSG, og Generasjonsregnskapet) og relevante modeller fra andre.
 • Beregninger og analyser som legges fram i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger, slik som analyser knyttet til den økonomiske utviklingen, langsiktige framskrivinger for norsk økonomi og beregning av budsjettindikatorer.
 • Drøfting av eksterne utredninger med relevans for departementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.
 • Den faglige framstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger.

Ekspertutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) har følgende sammensetning etter gjenoppnevningen.

 • Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo (leder)
 • Spesialrådgiver Ragna Alstadheim, Norges Bank
 • Professor Torben Andersen, Århus universitet
 • Professor Hilde Bjørnland, Handelshøyskolen BI
 • Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå
 • Ekspedisjonssjef Knut Moum, Finansdepartementet
 • Professor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole i Bergen
 • Professor Ragnar Torvik, NTNU
 • Førsteamanuensis Ingvild Almås, Norges Handelshøyskole i Bergen
 • Docent Helena Svaleryd, Universitetet i Uppsala

Referanse:

Finansdepartementet: Gjenoppnevning av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål. Nyhetsartikkel på Finansdepartementets nettsider. Publisert 31. mai 2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på