-

I arbeidslivet får man ikke betalt for “å være seg selv”, men for å være profesjonell og ha god rolleforståelse, skriver professor Linda Lai ved BI.

KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse

Det “å være seg selv” er det store mantraet. Særlig blant de unge. Å være seg selv er noe av det første mange nevner, enten de blir spurt om taktikken for å vinne Idol eller hva som er viktig for dem i arbeidslivet. Et søk på Google gir en million treff på sitater med “å være meg selv” og tre millioner treff på innlegg som inneholder råd om “å være seg selv.”  Bare i Norge.

Råd om å tørre “å være seg selv” er selvfølgelig viktig for mange som sliter med selvfølelse, mobbing eller psykiske problemer.

Men hva handler det egentlig om for alle de andre? Hva skulle de ellers være, om ikke seg selv? Jo, de vil ikke spille en rolle, eller late som om de er noen andre enn de er, svarer mange. De vil kunne vise akkurat hva de føler, si hva de mener og gjøre det de selv ønsker, uansett situasjon og hva andre måtte mene.  De vil representere seg selv. Eller “by på seg selv”.

Roller vi fyller

Mange studenter jeg diskuterer med, reagerer negativt når vi snakker om betydningen av å forstå ulike “sosiale roller”, ikke minst i arbeidslivet. De forbinder en “rolle” med å være falsk, spille skuespill og gå på akkord med seg selv. Men en sosial rolle handler ikke om skuespill. Det handler om forventninger til atferd overfor andre som har andre roller.

Foreldrerollen innebærer noe annet enn barnerollen. Kjæresterollen noe annet enn kollegarollen. Og medarbeiderrollen noe annet enn lederrollen. Når man kaller seg rådgiver, slik stadig flere innen bank og finans gjør, innebærer det også andre forventninger fra kunder enn om man kaller seg selger. Er man helsearbeider, forventer pasienten eller brukeren noe annet enn at man snakker bare om seg selv og sine egne problemer.

Hva du får betalt for

I alle jobbroller har man (forhåpentligvis) en stillingsbeskrivelse å forholde seg til. Den definerer hva man skal gjøre og hva som er kriteriene for å gjøre en god jobb. Hvis det mest avgjørende for en jobbsøker er “å være seg selv”, blir det nødvendig å finne en jobbrolle som passer til det selvbildet man ønsker å presentere for andre og som gir en passende ramme for å ta ut det man ønsker.  

Min forskning viser at en god rolleforståelse på jobben er noe av det aller viktigste for høy innsats og ytelse, uansett hvilken bransje man jobber innen og hvilken jobb man har. God rolleforståelse er helt nødvendig for å være “profesjonell”. Man er profesjonell når man har en bevisst innstilling til jobben og det som kunder, brukere, kolleger, ledere eller andre forventer. Det er det man får betalt for.  

Bli en bedre utgave av deg selv

Når man er profesjonell, representerer man ikke seg selv, men rollen man har. Da vil man ofte ikke si akkurat hva man selv mener eller gjøre akkurat det man personlig har lyst til, men det som passer best ut fra rollen man har der og da. En god rolleforståelse gjør dette mye lettere. Som ekstrabonus fører god rolleforståelse ofte med seg høyere motivasjon, større tro på egen mestring og at man får brukt mer av eget potensial.

Vi bør ha et arbeidsliv der det er rom for mange ulike personligheter. Vi bør ha et arbeidsliv der medarbeidere ikke blir sett på som maskiner, men som mennesker. Mange som først og fremst vil “være seg selv”, kan vinne mye på å fokusere mer på å være “profesjonell” og velge roller der de kan være “profesjonelle” på en god måte, ut fra sin personlighet.

Med litt innsats kan de ende opp med å bli en enda bedre utgave av “seg selv”, ikke minst overfor andre.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 10-2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på