-

Det er ikke noen motsetning mellom det å ta godt vare på sine medarbeidere og samtidig sørge for aksjonærenes interesser. Snarere tvert imot.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Vi har lenge visst at det er en positiv sammenheng mellom medarbeidervennlig ledelse og ulike former for organisatoriske resultater.

Eksempler på medarbeidervennlig ledelse (også kalt forpliktelsesbasert HR) er:

  • utstrakt satsing på trening og utvikling
  • involvering av medarbeiderne
  • jobbsikkerhet
  • selektiv rekruttering som ikke bare tar hensyn til ferdigheter, men også holdninger
  • et konkurransedyktig lønnsnivå
  • fleksible arbeidstidsregler
  • langsiktig planlegging innenfor HR-området
  • intern rekruttering av ledere.

Det er høyst sannsynlig mer motiverende å være medarbeider i suksessfulle organisasjoner, og slike organisasjoner har mer ressurser å investere i sine medarbeidere. Derfor kan vi ikke slå fast at forpliktelsesbasert HR er en årsak til gode organisatoriske resultater.

Det kan like godt være gode resultater som fører til mer medarbeidervennlig ledelse og igjen mer motiverte og lojale medarbeidere.

 

Gir bedre avkastning

Denne begrensningen ved tidligere forskning er nå imidlertid ivaretatt på en god måte i en nylig publisert studie.

Ved å studere blant annet sammenhengen mellom medarbeidernes opplevelse av organisasjonen og organisasjonens avkastning viser finansforskeren Alex Edmans at gode arbeidsplasser fører til bedre resultater.

Studien viser at i perioden 1984 til 2011 hadde børsnoterte selskaper på listen over de 100 beste selskapene å jobbe for i USA mellom 2,3 og 3,8 prosent høyere årlig avkastning enn andre sammenlignbare selskaper.

Ved å kontrollere for tidligere avkastning og en rekke andre selskaps- og industriegenskaper tilsier disse funnene at motiverte og lojale medarbeidere ikke bare leverer bedre individuelle resultater, som vi vet fra før, men også bedre organisatoriske resultater.

Organisasjoners rangering på listen over de 100 beste selskapene å jobbe for i USA avgjøres av to undersøkelser. To tredjedeler avgjøres av en spørreundersøkelse hvor medarbeiderne svarer på 57 påstander som omhandler tillit til ledelsen, opplevelser av selve jobben (for eksempel at den interessant og morsom) og forholdet til kolleger. Den siste tredjedelen avgjøres av en spørreundersøkelse rettet mot selskapets ledelse som omhandler hva selskapene gjør for blant annet å inspirere, lytte til, takke og ta vare på sine medarbeidere.

Sats på medarbeidervennlig ledelse

Disse funnene har flere interessante implikasjoner. Den viktigste er nok at det ikke er noen motsetning mellom det å ta vare på sine medarbeidere og det å ta vare på sine aksjonærer - snarere tvert imot.

En annen interessant implikasjon er at aksjemarkedet i USA undervurderer verdien av såkalt humankapital. Hvis dette også er tilfelle i Norge, bør toppledelsen i norske børsnoterte selskaper fungere som en motvekt til aksjemarkedets fokus på kortsiktige endringer i aksjekurser og heller være mer opptatt av langsiktig og bærekraftig vekst.

Dette fordrer imidlertid å tilby gode og trygge arbeidsplasser ved å satse på medarbeidervennlig ledelse.

Referanser:

Alex Edmans: The link between job satisfaction and firm value, with implications for corporate social responsibility. Academy of Management Perspectives, vol. 26, nr. 4, 2012, s. 1-19.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 5. august 2013.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på