Har du mye fantasi? Er du motivert til å finne på noe nytt? Hvor fleksibel er du? Ta BIs kreativitetstest.

Handelshøyskolen BIs kreativitetstest måler tre av dine personlige egenskaper, - fantasi (assosiativ orientering), motivasjon og fleksibilitet. Det er tre sentrale kjennetegn ved kreative folk.

Hvor godt passer disse påstandene for deg? Sett ring rundt et tall mellom 1 og 5.

(1= passer ikke i det hele tatt, 2 = passer litt, 3 = passer av og til, 4 = passer godt og 5 = passer helt og holdent).

Fantasi (Assosiativ orientering)

 • 1. Jeg ville klart å skrive et eventyr uten å forberede meg (1-2-3-4-5).
 • 2. Jeg liker å eksperimentere med ting. (1-2-3-4-5).
 • 3. Hvis jeg forestiller meg at beina mine er tunge som bly, vil de etter en stund virkelig føles tunge som bly (1-2-3-4-5).
 • 4. Jeg blir så oppslukt av musikk at jeg ikke legger merke til omgivelsene mine (1-2-3-4-5).
 • 5. Jeg har en livlig fantasi (1-2-3-4-5).
 • 6. En tegning eller et bilde får meg typisk til å tenke på helt andre ting enn det bildet forestiller (1-2-3-4-5).
 • 7. Ofte legger jeg ikke merke til at jeg dagdrømmer (1-2-3-4-5).
 • 8. Jeg liker å finne opp nye ting (1-2-3-4-5).

Hva forteller testen om din fantasi? (Klikk på lenken).

Motivasjon

 • 1. Det skal mye til før jeg gir opp å jobbe med en vanskelig oppgave (1-2-3-4-5).
 • 2. Jeg er mer selvstendig enn de fleste andre (1-2-3-4-5).
 • 3. Når jeg skal løse en vanskelig oppgave, gleder jeg meg til å begynne (1-2-3-4-5).
 • 4. Jeg liker godt oppgaver hvor det ikke er sikkert om jeg klarer å finne en løsning eller ikke (1-2-3-4-5).
 • 5. Jeg prøver å finne nye fremgangsmåter når jeg løser problemer (1-2-3-4-5).
 • 6. Jeg arbeider aktivt for å nå de mål jeg har satt meg (1-2-3-4-5).
 • 7. Når jeg jobber med oppgaver, gir jeg meg helst ikke før jeg har funnet en best mulig løsning, selv om jeg allerede har funnet en løsning som kan være tilfredsstillende (1-2-3-4-5).
 • 8. Jeg søker etter nye ideer når jeg løser problemer (1-2-3-4-5).

Hva forteller testen om din motivasjon? (Klikk på lenken).

Fleksibilitet

 • 1. Jeg tenker ofte at en oppgave kan løses på flere måter (1-2-3-4-5).
 • 2. Når jeg er uenig med noen, opplever jeg at andres syn kan være like riktig som mitt eget (1-2-3-4-5).
 • 3. Jeg endrer på ting uten at jeg er nødt (1-2-3-4-5).
 • 4. Når jeg er involvert i uenighet om noe, så klarer jeg fint å leve med den uenigheten (1-2-3-4-5).
 • 5. Som type er jeg flink til å tilpasse meg (1-2-3-4-5).
 • 6. Jeg kan være i tvil om ting ganske lenge uten å føle at jeg må bestemme meg (1-2-3-4-5).
 • 7. Selv om jeg har gjort meg opp en mening, kan jeg lett forandre den siden (1-2-3-4-5).
 • 8. Jeg kan endre måten jeg er på etter behov (1-2-3-4-5).

Hva forteller testen om din fleksibilitet? (Klikk på lenken).

Referanse:

BIs kreativitetstest er et pedagogisk læringsspill utviklet ved Handelshøyskolen BI. Professor Øyvind L. Martinsen ved BI er faglig ansvarlig for testen. Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved BI, er ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på