-

Dette forteller testen om din fantasi og idérikdom.

Slik beregner du poengsummen: Legg sammen de åtte tallene du har ringet rundt etter påstandene relatert til fantasi. Poengsummen vil ligge mellom 8 (om du har valgt bare 1'ere) til 40 (om du har valgt bare 5'ere). De fleste ligger nok et sted i mellom.

Din poengsum:

Høy skåre (40-25 poeng): Dine svar tyder på at du har velutviklet fantasi og sterk evne til å finne nye ideer. Du liker å eksperimentere og har et ganske avslappet forhold til mye av det du holder på med. Dette er gunstig for kreativitet. Kanskje er du ikke alltid like praktisk anlagt?

Middels skåre (25-15): Du veksler mellom å være fantasifull og oppfinnsom og å tilpasse deg til det du mener er viktig i situasjonen. Det kan være gunstig både for kreativitet og praktisk gjennomføring. Der det er spesielt viktig med kreativitet, vil det være en fordel å jobbe bevisst med å bruke fantasien til å komme opp med nye ideer.

Lav skåre (15-8): Du er nokså jordnær og foretrekker ikke fantasi og eksperimentering. Kanskje er du en mer praktisk enn oppfinnsom type. Det er verdifullt i mange sammenhenger. Ønsker du å bli enda mer kreativ kan du trene på dette gjennom for eksempel idémyldring.

Tilbakemeldingen baserer seg på hvordan du har vurdert deg selv i denne testen. Det er ikke om å gjøre å få høyest mulig poengsum. Samfunnet trenger mange ulike typer mennesker. Det er mulig å trene seg til å bli mer kreativ om du har lyst til det.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på