-

Dette forteller testen om din fleksibilitet (evnen til å se en sak fra ulike sider).

Slik beregner du poengsummen: Legg sammen de åtte tallene du har ringet rundt etter påstandene relatert til fleksibilitet. Poengsummen vil ligge mellom 8 (om du har valgt bare 1'ere) til 40 (om du har valgt bare 5'ere). De fleste ligger nok et sted i mellom.

Din poengsum:

Høy skåre (40-25 poeng): Dine svar tyder på høy fleksibilitet. Du klarer å se mange sider av det du opplever, bl.a. at andre også kan ha rett eller litt rett når dere er uenige. Dette er gunstig for å se utfordringer eller problemer fra flere sider. Det kan gjøre det enklere å tenke på nye måter. Kanskje bruker du noen ganger lang tid på å bestemme deg for noe?

Middels skåre (25-15): Dine svar tyder på at du er gjennomsnittlig fleksibel. Det kan bety at din evne til å se saker fra mange sider kan være avhengig av situasjonen. I noen tilfeller vil du foretrekke å komme raskt til konklusjoner. I andre tilfeller kan du være mer opptatt av å utforske muligheter og å holde flere mulige løsninger åpne. Hvis du klarer dette i situasjoner som krever kreativitet, er det gunstig.

Lav skåre (15-8): Dine svar tyder på at du raskt liker å oppnå klarhet i det du opplever. Skal du bestemme deg for noe, så bestemme du deg ganske raskt. Du er ikke typen som utforsker alle sider ved en sak. Det kan være gunstig for å få arbeidsoppgavene unna. Det kan være mindre gunstig for kreativitet som ofte innebærer å utforske mange muligheter.

Tilbakemeldingen baserer seg på hvordan du har vurdert deg selv i denne testen. Det er ikke om å gjøre å få høyest mulig poengsum. Samfunnet trenger mange ulike typer mennesker. Det er mulig å trene seg til å bli mer kreativ om du har lyst til det.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på