Dette forteller testen om hvor motivert du er til å finne på nye ting.

Slik beregner du poengsummen: Legg sammen de åtte tallene du har ringet rundt etter påstandene relatert til motivasjon. Poengsummen vil ligge mellom 8 (om du har valgt bare 1'ere) til 40 (om du har valgt bare 5'ere). De fleste ligger nok et sted i mellom.

Din poengsum:

Høy skåre (40-25 poeng): Dine svar tyder på at du har ganske sterk motivasjon i retning av å mestre nye og krevende oppgaver på de fleste områder. Dette tyder på at du kan være utholdende og ikke gir deg så lett når du setter deg mål. Dette kan være gunstig for kreativitet og særlig for å få utbytte av kreative ideer.

Middels skåre (25-15): Dine svar tyder på at din motivasjon er avhengig av situasjonen. Når noe trigger deg, kan du være utholdende og trives med krevende oppgaver. I andre situasjoner kan du muligens være mer tilbakelent og ikke bry deg så mye om å løse krevende oppgaver. Det er smart om du lar deg trigge når det er viktig med stor innsats.

Lav skåre (15-8): Dine svar tyder på at du ikke synes det spesielt viktig å jobbe med veldig vanskelige oppgaver. Du holder ikke på så lenge med krevende oppgaver før du gir deg eller får hjelp fra andre. Du er heller ikke så begeistret over å jobbe med helt nye typer oppgaver. Hvis du ønsker å bli enda mer kreativ, kan det være fornuftig å sette seg konkrete mål på nye områder.

Tilbakemeldingen baserer seg på hvordan du har vurdert deg selv i denne testen. Det er ikke om å gjøre å få høyest mulig poengsum. Samfunnet trenger mange ulike typer mennesker. Det er mulig å trene seg til å bli mer kreativ om du har lyst til det.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på