-

Nettverkstjenester kan gjøre organisasjoner mer effektive. De forandrer også måten ansatte kommuniserer på, påviser Binh Phan ved BI.

Gjennom de siste 20 årene har vi fått mange nye nettverkstjenester innen telekommunikasjon og gjennom digitale og sosiale medier. De nye nettverksbaserte tjenestene påvirker både hvordan vi kommuniserer, med hvem vi kommuniserer og når vi kommuniserer.

De nye tjenestene har gjort det enklere og rimeligere å kommunisere på tvers av landegrenser. Innovasjon av nettverkstjenester har også gitt oss tjenester med rikere innhold.

Både organisasjoner og individer knyttes sammen gjennom nettverk av relasjoner. Fordelene vi kan oppnå gjennom nettverkene, avhenger blant annet av hvor mange som bruker den aktuelle tjenesten og hvordan brukerne er knyttet sammen.

Binh Phan har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI sett på hvilke fordeler brukerne får når de tar i bruk nye nettverkstjenester.

SMS i Thailand

I den første delen av studien gjennomførte Phan en studie blant 111 mobilbrukere i Thailand som tok i bruk SMS-tjenester (meldingstjeneste). De ble fulgt gjennom tre perioder, hver over to måneder, i 2010.

BI-forskeren finner at brukernes verdi av den nye tjenesten, avhenger av hvilket nettverk de hadde før de tok i bruk SMS-tjenesten. Tjenestene påvirker folk på ulike måter.

Dette har praktisk betydning for hvordan leverandørene av nettverkstjenester deler inn (segmenterer) markedet. Det er ikke tilstrekkelig å se på demografiske kjennetegn og tilby tjenester med masse flott nye egenskaper. Det vil være sentralt å finne ut av hvordan nye tjenester skaper verdi for brukerne. Dette kan variere mellom brukerne avhengig av hvilket nettverk de inngår i.

– Det er viktig å kartlegge brukernes eksisterende nettverksstruktur. Finn ut av hvilke problemer brukerne har. Fokuser på hvordan nye tjenester kan løse disse problemene, sier Phan..

Økt samhandling mellom ansatte

Den andre delen av studien gjennomførte Binh Phan i et utvalg på 245 norske bedrifter som tok i bruk nye bredbåndstjenester i virksomheten. Forskeren finner, kanskje ikke så overraskende, at den nye nettverkstjenesten bidrar til at organisasjonene løser sine oppgaver på en mer effektiv måte.

I tillegg til direkte effekter på organisasjonens effektivitet, endrer de nye bredbåndstjenestene måten de ansatte i organisasjonen kommuniserer og samhandler på.

– Tjenestene gjør det mulig for ansatte å kommunisere direkte med hverandre på tvers av det formelle organisasjonskartet. Medarbeiderne kan også kommunisere med flere samtidig. Ledere kan også kommunisere mer effektivt, fremholder Phan.

Resultatet blir organisasjoner med en flatere kommunikasjonsstruktur. Det bidrar til å gjøre organisasjonen mer fleksible, ifølge strategiforskeren.

Det er kanskje ikke alle ledere som setter like stor pris på kommunikasjon på tvers av formelle strukturer?

– Ledere må risikere å miste litt av kontrollen. Organisasjonen oppnår de største gevinstene når det åpnes for å kommunisere direkte med dem som er nærmest til å løse de konkrete utfordringene, avslutter Phan.

Referanse:

Binh Phan: Network Service Innovations: Users' Benefits from Improving Network Structure, Series of Dissertation 4/2013. BI Norwegian Business School.

Minifakta:

  • Binh Phan har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.
  • Professor Henrich R. Greve ved INSEAD er førsteopponent. Professor Richard S. Ling ved IT University of Copenhagen er andreopponent. Førsteamanuensis Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.
  • Professor Øystein D. Fjeldstad ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på