-

Ledere som ønsker seg ekstraordinære prestasjoner, bør aktivere positive drama på jobben, skriver førsteamanuensis Arne Carlsen ved BI.

KOMMENTAR: Arne Carlsen om ledelse

Hvorfor oppleves noen prosjekter, hendelser og tidsperioder i organisasjoners livsløp mer meningsfylte og givende enn andre? Hva kjennetegner de arbeidserfaringer hvor vi er mest engasjert, virkelig får utløp for våre krefter og som i ettertid fremstår som mest positivt formende for både organisasjon og individ?

Jeg har stilt disse spørsmålene til over 200 personer, sist i forskningsprosjektet Idea Work, hvor blant annet Statoils oljeletere, Snøhetta og Point Carbon deltok.  Svarene peker mot den kanskje mest sentrale lederoppgaven i enhver søken etter ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner: Aktivering av drama.

Positive drama

Når personer som har bidratt til ekstraordinære prestasjoner snakker om kilder til mening, vektlegger de sjelden posisjon, harmoni eller ro.  De snakker om risiko og spenning, situasjoner og prosjekter hvor noe sto på spill og hvor de ble utfordret til å bruke det ypperste av det de kan.

De snakker om å storme bastioner og bolverk i industrielle kamper på vegne av klienter, om å føre krevende og viktige saker for høyesterett, løse de vanskeligste programmeringsgåter, bidra til et internasjonalt fagfelts mysterier, skape banebrytende arkitektur som blir kulturelle landemerker,  bidra til realiseringen av Kyoto-avtalen, få ferten av store nye oljefelt, eller å bidra til den positive forvandlingen av en elev eller en kollega.

De snakker om positive drama; små og store sykluser av endring. Dramaets bestanddeler er utfordring, risiko, uforutsigbarhet og dyp involvering – det motsatte av kjedsomhet, likegyldighet og stabilitet.

6 typer drama

Arbeidslivet er spekket med drama. Vi finner dem på mange nivåer; fra mestringslek i fortettede øyeblikk, til prosjekter over måneder og år. Dramaet kan ha ulike temaer, avhengig av hva som står på spill:

  • 1) Kampen (konkurrere, dominere og vinne),
  • 2) Mysteriet (løse gåter, utforske jomfruelig terreng),
  • 3) Misjonsgjerningen (gjøre gode gjerninger, omvende ignoranter),
  • 4) Skattejakten (finne og utvinne verdifulle ressurser),
  • 5) Den andre  (gjøre en forskjell i livet til andre individer) og
  • 6) Katedralen (designe og bygge konstruksjoner av symbolsk og historisk betydning.

Må aktiveres

Ingen av disse dramaene oppstår av seg selv, de må aktiveres. Kampdramaet aktiveres typisk av verdige motstandere, mysteriet av innfløkte problemer, skattejakten av ferten av store ressurser.

Dramaene kan også kombineres. Oljeleting har sterke elementer av både skattejakt og mysterier. Point Carbons vekst hentet kraft både fra kampen (mot større og mer etablerte aktører), de faglige mysterier og miljøsakens misjonsgjerninger. Arkitektarbeid kan lades med alt dette, i tillegg til moderne katedralbygging – en glamorøs slektning til for eksempel bygging av broer, skip og oljeplattformer.

Tre lederhandlinger

På tvers av de dramatiske temaene står tre typer lederhandlinger frem.

  1. Tilrettelegg for mestring.  Å lykkes med oljeleting eller i store arkitektkonkurranser, er for mange personer terskelerfaringer; intense opplevelser som endrer den grunnleggende forståelse av hvorfor en går på jobb – fra å analysere date til å finne olje. Da blir det sentralt at en lar så mange som mulig høste av æren og delta i de aktiviteter hvor små og store seiere vinnes.
  2. Finn balanse mellom utfordringer som folk brenner for og troverdighet. Lidenskapen fødes når utfordring møter ressurser. Sportsfiskere tennes neppe av å fiske i oppdrettsanlegg. Men å strebe etter å nå seminfinalen i Champions League med den lokale sportsklubben virker ikke spesielt troverdig.
  3. Still de grunnleggende spørsmålene: Hvorfor kommer vi egentlig på jobb her? Hvilke samfunnsmessige hensikter bidrar vi til og hvordan kan enkeltpersoner drar fordeler av vårt arbeid? Det er forbløffende stor motivasjonskraft i å få skape klarhet i slike spørsmål, noen ganger ved simpelthen å la sluttbrukere fortelle hva en har bidratt med.  De drama som er sterkest og mest positive, peker alltid utenfor en selv. Egne ekstraordinære prestasjoner over tid forutsetter aktivering av et drama hvor fokuset er på andre.

Referanser:

Carlsen, A. , Clegg, S. og Gjersvik, R. (reds.) (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Carlsen, A. 2008. Positive dramas. Enacting self-adventures in organizations. Journal of Positive Psychology 3(1): 55-75.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 15/2013.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på