-

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Sut I Wong Humbordstad sitt foredrag med tittelen: "Empowerment at work".

Sut I Wong Humborstad har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Referanse:

Sut I Wong Humborstad: Congruence in Empowerment Expectations. On subordinates' responses to disconfirmed experiences and to leaders' unawareness of their empowerment expectations, Series of Dissertation 1/2013. BI Norwegian Business School.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på