I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Sut I Wong Humbordstad sitt foredrag med tittelen: "Empowerment at work".

Sut I Wong Humborstad har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Referanse:

Sut I Wong Humborstad: Congruence in Empowerment Expectations. On subordinates' responses to disconfirmed experiences and to leaders' unawareness of their empowerment expectations, Series of Dissertation 1/2013. BI Norwegian Business School.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på