-

Finansminister Siv Jensen må rekvirere en stor søppelkurv til kontoret sitt. I den bør hun kaste Sigbjørn Johnsens forslag til gevinstbeskatning av bolig, anbefaler Ole Gjems-Onstad.

KRONIKK: Ole Gjems-Onstad om skattepolitikk

En stor test for en ny finansminister er evnen til selvstendighet fra Finansdepartementets embedsverk. Den testen besto neppe Per-Kristian Foss og Kristin Halvorsen.

Mellom Sigbjørn Johnsen og Finansdepartementets inngrodde holdninger er det knapt noen forskjell; så der var det ingen test å bestå.

For Siv Jensen vil det bli en stor utfordring å være uavhengig av embedsverket, og samtidig fremstå med den sindige dyktighet et mulig gjenvalg avhenger av. Men valget er lett overfor Sigbjørn Johnsens bisarre forslag til gevinstbeskatning av bolig.

Dramatisk tidsgrense

Ved salg av bolig skal man dokumentere egen botid de siste 20 - tyve - år. Det blir bare skattefrihet for den del av de 20 årene man selv har bodd i boligen. Denne dramatiske tidsgrensen er uten sammenheng med at oppbevaringsplikten etter bokføringsloven er foreslått redusert fra ti år til fem år.

Blir det eventuell skatteplikt, kan det bli behov for å dokumentere påkostninger mer enn 20 år tilbake. Finansdepartementet viser til at det nå foreligger elektroniske registre som viser hvor man har bodd, men Finansdepartementet mener ikke at man slipper skatteplikt ved ikke å melde flytting.

Til å le av

Man kan bare le når man etterhvert forstår at Finansdepartementet vil at man skal oppstille en brøk for å finne skattepliktig andel av gevinsten der botiden finregnes i dager (hvorfor ikke timer?). Det er minst 7305 dager i 20 år. Hver dag forutsetter Finansdepartementet at man skal ta stilling til om man selv har bodd i boligen. Hvorfor ikke regne i større, avrundede enheter?

Riktignok gis det full skattefrihet hvis andre har brukt boligen i mindre enn ett år, men ikke mer enn 15 prosent av eiertiden men hvor mange som har eiet en bolig syv år tre måneder og to dager klarer å regne på den regelen?

Kan det dokumenteres at man ikke bodde i boligen grunnet arbeid eller helse, teller det med som egen botid. Det gjør også fraskilt og separert ektefelles, men ikke egne barns botid.

Forhåpentlig husker de fleste under 80 år hvem de var gift med for 20 år siden, men Milde Moses! Elektronisk ligning og forhåndsutfylt selvangivelse åpner for prioritering av ligningsfunksjonærers arbeidstid.

En diskusjon om hvorfor boligen ble leid ut mens man bodde i en annen by eller i utlandet for 17 år siden, eller hvor var det (husker ikke helt, jeg er nå 93 år, forstår De), er et opplagt satsingsområde.

Mange uferdigheter

Lovforslaget kan neppe sees som grunnlovsstridig tilbakevirkning, men det kan uventet gripe inn i de disposisjoner folk har gjort. En del av lovforslagets mange uferdigheter er at fritidsbolig kan selges skattefritt etter betydelig kortere botid enn fast bolig (fem år).

Ikke mange vil ønske å forsvare den regelen som er det primære siktemål for forslaget. I dag kan man gjennom mange år ha en utleiebolig med betydelig verdistigning, melde flytting det siste året før man selger og oppnå full skattefrihet. For å ta de antagelig få dette gjelder, fremmer den rødgrønne regjeringen et sterkt byråkratiserende forslag som omfatter veldig mange flere.

Det er ikke ett ord i proposisjonen om hvor stort problemet er i praksis, bare noen ubegrunnede tallanslag. Man kunne vente at regelendringer med så stor betydning var gjenstand for en offentlig utredning og høring. Å kreve for eksempel tre års sammenhengende botid før salg, ville være et av mange langt enklere alternativ.

Lykke til med brøkregningen

Tidligere brukte skattytere og skatteetat mye ressurser på boligbeskatning. Dagens regler er så enkle at behovet for skatterådgivere ved salg av egen bolig nærmest er fjernet. Det nye forslaget vil kreve at nesten enhver som skal selge bolig og ikke selv har bodd der de siste 20 år, må betale dyrt for kvalifisert hjelp.

Åpenbare problemstillinger er ikke kommentert og bidrar til et slurvepreg. Utkastet til lovtekst krever at man de siste 20 år - hvis man har eid boligen så lenge - skal ha brukt «hele eiendommen som egen bolig». Hva med dem som nå leier ut sokkelleilighet og lignende skattefritt? Blir det delvis skatteplikt? Antagelig nei, tross lovteksten.

Hva med hjemmekontor, eller delvis bruk i egen næring? Trolig delvis skatteplikt - lykke til med brøkregningen og inntil 20 års dokumentasjon.

Men hva er egentlig galt i å kreve at folk, under trussel om tilleggsskatt, redegjør for sitt liv hver dag 20 år tilbake når de gjør noe så rødgrønt syndefullt som å selge en bolig?

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 21. oktober 2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på