-

Hvorfor er det så vanskelig å gjøre norsk helsevesen bedre? Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI deler i dette intervjuet foreløpig innsikt fra sin pågående forskning på temaet innovasjon i helsevesenet.

Innovasjon i helse

Prosjektet er det tredje prosjektet som Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo får finansiert fra Forskningsrådets IKT-orienterte VERDIKT-program (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). De to andre prosjektene er også relatert til IKT, innovasjon og organisering:

  • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT): Prosjektet studerer tverrfaglig samarbeid og IKT relatert til avanserte hjertekirurgiske prosedyrer (TAVI-prosedyren) ved Oslo Universitetssykehus. TAVI handler om å bytte hjerteklaff ved hjelp av bildeassistert behandling i kombinasjon med en rekke tekniske verktøy.
  • I prosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) forskes det på hvordan nye IKT-løsninger kan bidra til mer pasientorienterte tjenester, og hvordan den etablerte infrastrukturen kan hindre eller gjøre dette mulig. Prosjektet ser blant annet på journal-systemer, diabetes-pasienter, rehabilitering og kommunal samhandling.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på