Hvorfor er det så vanskelig å gjøre norsk helsevesen bedre? Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI deler i dette intervjuet foreløpig innsikt fra sin pågående forskning på temaet innovasjon i helsevesenet.

Innovasjon i helse

Prosjektet er det tredje prosjektet som Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo får finansiert fra Forskningsrådets IKT-orienterte VERDIKT-program (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). De to andre prosjektene er også relatert til IKT, innovasjon og organisering:

  • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT): Prosjektet studerer tverrfaglig samarbeid og IKT relatert til avanserte hjertekirurgiske prosedyrer (TAVI-prosedyren) ved Oslo Universitetssykehus. TAVI handler om å bytte hjerteklaff ved hjelp av bildeassistert behandling i kombinasjon med en rekke tekniske verktøy.
  • I prosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) forskes det på hvordan nye IKT-løsninger kan bidra til mer pasientorienterte tjenester, og hvordan den etablerte infrastrukturen kan hindre eller gjøre dette mulig. Prosjektet ser blant annet på journal-systemer, diabetes-pasienter, rehabilitering og kommunal samhandling.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på