Hva kan vi lære av sjefslegendene, undrer professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Som leder må du gjerne oppfordre til overdrevent alkoholforbruk eller bli oppfattet som en person som mangler evnen til å kontrollere dine følelser og som manipulerende og kynisk. Oddsene for å lykkes som leder er derimot ikke på din side.

Mange nåværende og tidligere sjefer betraktes som legender og ledelsesskribenter antyder mer eller mindre eksplisitt at vi kan lære effektiv ledelse ved å studere sjefslegendene. Jeg er ikke like sikker. Vi bør i alle fall være kritisk til nøyaktig hva det er vi kan lære av sjefslegendene.

Duften av suksess

Her følger noen spørsmål til kritisk refleksjon.

Hvor suksessfulle har sjefslegendene egentlig vært og hvor mye av æren fortjener de for «sine» suksesser?

Steve Jobs i Apple, Alex Ferguson i Manchester United, Kåre Valebrokk i DN og TV 2, Herb Kelleher i Southwest Airlines, og en rekke tidligere politikere som for eksempel Winston Churchill og John F. Kennedy, har en ting felles.

De forbindes med suksess. Det er derimot ikke like sikkert at alle disse har hatt karrierer utelukkende bestående av suksesser. Mange har i perioder hatt betydelig mindre suksess og vi vet svært lite om hvordan de hadde lyktes under andre betingelser.

Vi får for eksempel aldri vite om Norges fotballandslag hadde være bedre på nittitallet med Alex Ferguson som trener.

Og hvor mye av Drillos suksess i denne perioden hadde med generasjonen av gode fotballspillere å gjøre og hvilken rolle spilte ungdomssatsingen under andre trenere enn Drillo?

Legendenes ledelse

Hva vet vi egentlig om sjefslegendenes ledelse?

Sjefslegendene har gjerne til felles at de har blitt oppfattet som karismatiske. For å bli opplevd som karismatisk bør man fremstå som annerledes enn det som forventes og annerledesheten må gjøres kjent for allmennheten. Slik bygges legendestatusen.

Når det skrives om sjefslegendene, er det også annerledesheten som fremheves. Hvem orker å lese eller høre om sjefslegendenes mer ordinære væremåter og adferd? Derfor gir også biografier om sjefslegender et skjevt bilde av deres ledelsesadferd.

Kanskje har ikke flertallet av spillerne i Manchester United opplevd Alex Ferguson som like manipulerende og kynisk som historien tilsier? Hva er kjendissjefenes på-tross-av og på-grunn - av egenskaper?

Vi kan naturligvis ikke utelukke at noen sjefslegender virkelig fortjener sin legendestatus. Det vil si at de i stor grad har hatt suksess der andre har mislyktes, at de har stor grad av æren for suksessen og at beskrivelsen av dem er rimelig dekkende for hvordan de faktisk har opptrådt.

En flaske whisky om dagen

Skal vi da etterape deres adferd og lederstil uten å vite hva som har bidratt til suksessene og hva som ikke har gjort det. Kanskje kunne de ha hatt større suksess om de på en rekke områder hadde opptrådt annerledes.

Det sies for eksempel at Herb Kelleher drakk en flaske amerikansk whisky om dagen. Er det noe vi bør anbefale til ledere?

Dersom Alex Ferguson faktisk ble opplevd som kynisk og manipulerende av flertallet av sine spillere hadde han sannsynlig fått mer ut av sine spillere ved å opptre mindre kynisk og manipulerende. Kanskje ville laget også ha beholdt flere gode spillere de mistet til andre klubber.

Alternativ til legendene

Hva er alternativet til sjefslegendene som rollemodeller?

Å forske på ledelse er egentlig ganske enkelt. Vi studerer hvordan lederne oppleves av sine medarbeidere og deretter undersøker vi medarbeidernes holdninger, motivasjon og adferd.

I motsetning til hva Eva Grinde hevdet i Dagens Næringsliv (DN) mandag 30. september 2013 er det ikke medarbeidernes tilfredshet vi er mest opptatt av.

Det er gjerne kvaliteten på jobben de gjør, deres innsats og engasjement og deres stolthet av organisasjonen de jobber for. Nettopp det Eva Grinde hevder kjennetegner medarbeiderne til sjefslegendene.

Kunnskap om effektiv ledelse

Hvis kunnskap om effektiv ledelse er målet - skal vi se til et knippe suksessrike og fargerike ledere eller skal vi erkjenne funnene fra mer enn en million medarbeidere og flere hundre tusen ledere - over tid, på tvers av kulturer og bransjer og på ulike organisatoriske nivåer?

Vil du som leder ha oddsene på din side, bør du opptre på en måte som gjør at dine medarbeidere opplever deg som støttende, rettferdig, ekte og virkelig opptatt av oppdraget og målet, men ikke for enhver pris.

Det betyr ikke at du ikke kan lykkes hvis du oppfordrer til overdrevent alkoholforbruk eller blir oppfattet som en person som mangler evnen til å kontrollere dine følelser og som manipulerende og kynisk.

Du har derimot oddsene mot deg.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 7. oktober 2013 med tittelen "Kunsten å lykkes".

 Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på