-

Alle snakker med seg selv. Selvcoaching er en metode der du kan erstatte negativt selvsnakk med positivt selvsnakk. Det kan redusere stress og uro.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Selvcoaching

Buddha mente at følelsene våre kan sammenlignes med en vill elefant; - mens tankene våre er rytteren som prøver å temme elefanten.

Menneskets følelseshjerne er opp til åtte ganger sterkere enn tenkehjernen. Dette gir dårlige odds.  For mange blir resultatet en følelse av uro, stress eller fremmedgjøring.

Hva kan vi gjøre? Det er tre alternativer:

 • “Flykte fra oss selv” ved å misbruke alkohol, narkotika, piller og lignende.
 • “Glemme oss selv” gjennom prosjekter på jobb eller i privatliv. Det kan også være å engasjere seg i noe som er større enn en selv, for eksempel gjennom ideelle organisasjoner.
 • “Utfordre eget selvsnakk” ved å jobbe med tanker og følelser, for eksempel meditere.

Ta styringen over deg selv

Selvcoaching innebærer å vurdere og å endre egne tanker. Filosofen Epiktet hevdet for nesten 2000 år siden at det ikke er omgivelsene, men tankene dine som skaper følelsene dine.  Sagt på en annen måte: Livet er det tankene dine gjør det til.

Selvcoaching bygger på to antakelser.

 1. Tenkehjernen tolker virkeligheten.
 2. Følelseshjernen er kun influert av tenkehjernens tolkninger, ikke av virkeligheten i seg selv.

Her ligger det en nøkkel til løsning: Tenkehjernen må ta styringen i eget liv.

Problemet er imidlertid at hjernen din mottar anslagsvis mellom 10.000 og 30.000 stimuli pr. dag. Resultatet kan bli at tenkehjernen prioriterer for lite og grubler for mye.

For steinaldermennesket var det enklere. I krevende situasjoner kunne det flykte, ta opp kampen eller legge seg helt stille og late som det var dø.  Dette er vanskeligere for det moderne mennesket, uavhengig om vi er på et møte, i et fly eller oppe til eksamen. Fysisk sett har vi nesten den samme hjernen som steinaldermennesket, men vi lever i en digital tidsalder. Dette skaper utfordringer.

Positive tanker mot stress

Mange av stimuliene i tenkehjernen tolkes negativt, grunnet menneskets evolusjon og hva som ga størst sannsynlighet for overlevelse. Dette øker mengden av negative følelser. Psykologen William James mente imidlertid at det beste våpen mot stress, er vår evne til å velge én tanke fremfor en annen tanke. Destruktive tanker bør erstattes av positive tanker.

Innen selvcoaching omtales tanker som selvsnakk.  Alle snakker til seg selv. Forskjellen er at noen er dyktige til å snakke positivt til seg selv, andre er dyktige til å snakke negativt.

Sju trinn til positive tanker

Selvcoaching kan deles inn i sju ulike faser:

 • Trinn 1: Erkjenn, aksepter og sett navn på følelsene dine
 • Trinn 2: Vurder om følelsene er positive eller negative.
 • Trinn 3: Identifiser negativt selvsnakk som fører til negative følelser.
 • Trinn 4: Er det du sier til deg selv fakta eller innbilning?
 • Trinn 5: Slutt å lytte til negativt selvsnakk som ødelegger for deg selv .
 • Trinn 6: Identifiser positivt selvsnakk som kan gi positive følelser.
 • Trinn 7: Prøv å erstatte negativt selvsnakk med positivt selvsnakk der dette er ønskelig.

Metoden forutsetter at du kan mobilisere selvdisiplin og motstå fristelser. Konsentrer deg for eksempel om å puste dypt og rolig eller betrakte din situasjon “fra verdensrommet”. Ved å skifte fokus, kan vi erstatte negativt selvsnakk med positivt selvsnakk.

Når vi er i en vanskelig situasjon, kan vi enten omtale det som en trussel eller som en utfordring. Tolker vi situasjonen som en trussel, vil følelseshjernen raskt reagere og vi opplever uro og stress. Tolker vi situasjonen som en utfordring, kan uro og stress reduseres.

Ikke la den ville elefanten få for stor plass i ditt liv. Aktiviser rytteren. Erstatt ditt negative selvsnakk med positivt selvsnakk. “Godfølelsen” kan dermed oppnås!

Referanser:

Berg, M.E. & Karlsen, J.T. (2013). Managing stress in projects using coaching leadership tools. Engineering Management Journal. Vol. 25. No. 4

Berg, M.E. og Ribe, E. (2013). Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. Universitetsforlaget. 3. utgave.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på