Stadig flere nordmenn ser film gjennom strømmetjenester som Netflix. Forbruket av filmer på DVD/Blu-ray faller dramatisk. Færre nordmenn går på kino, viser ny undersøkelse fra BI.

BI FORSKNING: Digitalt filmkonsum

De abonnementsbaserte strømmetjenestene for film/TV-serier har slått raskt gjennom i Norge, slik strømmetjenestene for musikk gjorde.

Nær tre av ti nordmenn (29 prosent) oppgir å ha benyttet en abonnementsbasert strømmetjeneste siste 6 måneder. disse hadde i snitt sett 14 filmer og 5,2 TV-serier i denne perioden. Ikke overraskende er andelen enda større blant de yngste filmforbrukerne.

Hele seks av ti unge (60 prosent) i aldersgruppen 15-29 år hadde benyttet en slik tjeneste. I gjennomsnitt hadde de sett 17 filmer og 5,9 TV-serier i løpet av de siste 6 måneder.

Netflix vinneren

Det viser en ny studie av nordmenns digitale filmforbruk fra Handelshøyskolen BI. Studien baserer seg på intervjuer med 1900 innbyggere som er 15 år eller eldre. Dataene ble innhentet i mai 2013. BI har siden 2008 kartlagt nordmenns digitale konsum av kultur.

Mer enn sju av ti brukere av abonnementsbaserte strømmetjenester (71 prosent) oppgir at de bruker Netflix som sitt førstevalg. På andreplass kommer TV2 Sumo som 13 prosent oppga som førstevalg. 7 prosent oppgir Viaplay som sitt førstevalg, mens kun 3 prosent oppgir HBO som sitt førstevalg.

Mindre enn en prosent av intervjupersonene oppgir tjenester som C More Play, Lovefilm, og Voddler som sitt førstevalg.

Gratiskonsum populært

Nærmere fire av ti nordmenn (38 prosent) oppgir at de har lastet ned/strømmet film/Tv-serier gratis de siste 6 måneder.

Tre av fire i aldersgruppen under 30 år (74 prosent) oppgir at de har lastet ned/strømmet gratis film eller TV-serier i løpet av det siste halve året. NRK er på topp på lovlig gratis konsum og The Pirate Bay på det illegale konsumet.

Nærmere halvparten (46 prosent) av disse oppgir NRK som førstevalg, mens 24 prosent oppgir The Pirate Bay som førstevalg. Gjennomsnittskonsumet for NRK-forbrukerne er på 7 filmer mot 12,5 filmer for The Pirate Bay-brukerne.

DVD-kjøp i fritt fall

I løpet av siste halvannet år har det vært en markant nedgang i kjøp av DVD/Blu-ray. Høsten 2011 hadde 56 prosent av befolkningen kjøpt en DVD/Blu-ray siste 6 måneder, mens tilsvarende tall i mai 2013 hadde falt til 35 prosent. Bare litt over en tredjedel av befolkningen hadde da kjøpt film på DVD eller Blu-ray i løpet av det siste halve året.

- Vi registrerer en kontinuerlig og signifikant nedgang i DVD/Blu--ray-markedet, sier forsker og filmbransjeekspert Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI. 

Fallet skyldes ikke bare at den enkelte kjøper mindre DVD/Blu-ray, men også at det er færre som kjøper film i disse fysiske formatene.

Andelen kinogjengere går ned

I mai 2013 oppgir vel halvparten av befolkningen (52 prosent) over 15 år at de har vært på kino i løpet av de siste 6 månedene. Det er en markant nedgang siden høsten 2011. Da oppgav 60 prosent av befolkningen at de går på kino.

Det er første gang andelen kinogjengere faller siden BI startet opp målinger av kulturkonsum i 2008.

- Det er for tidlig å si om dette er starten på en tendens eller utslag av enkeltfilmers popularitet, sier professor Anne-Britt Gran ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI. Hun vil følge nøye med på om det digitale hjemmekonsumet begynner å fungere som substitutt også for kinobesøk.

PC’en viktigste plattform

Det digitale konsumet av filmer skjer først og fremst gjennom personlige datamaskiner (PC og Mac). Neste ingen ser filmer på mobiltelefonen.

Her er svarene for de ulike digitale filmtjenestene:

  • 50 prosent av de som betalte for å laste ned film (type Apple TV) benyttet PC/Mac, 26 prosent benyttet TV, 11 prosent smart-TV, 12 prosent nettbrett og 0 prosent mobilen.
  • 43 prosent av de som leide film (type Get, Altibox) benyttet PC/Mac, 42 prosent benyttet TV, 13 prosent smart-TV, 2 prosent nettbrett og 0 prosent mobilen.
  • 61 prosent av de som strømmet film (type Netflix) benyttet PC/Mac, 14 prosent benyttet TV, 10 prosent smart-TV, 10 prosent nettbrett og 2 prosent mobilen.
  • 84 prosent av de som har strømmet/lastet ned gratis har benyttet PC/Mac, 3 prosent benyttet TV, 2 prosent smart-TV, 9 prosent nettbrett og 0 prosent mobil.

- Personlige datamaskiner (PC og Mac) er i ferd med å ta over TV-en sin rolle i hjemmet, sier Terje Gaustad ved BI.

Studien viser også at filmkonsumentene velger bort mobiltelefonene til fordel for det større nettbrettet når de skal se på film og TV-serier.

Referanse:

Undersøkelsen "Digitalt filmkonsum 2013" er en oppfølging av forskningsprosjektet Digitalt kulturkonsum ved Handelshøyskolen BI. Undersøkelsen er gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Film og Kino og OpinionPerduco. Datainnsamlingen er gjennomført på web i mai 2013. Undersøkelsen omfatter 1901 respondenter som er 15 år eller eldre. Utvalget er trukket fra Norstats webpanel med 100 respondenter fra hvert fylke. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling og kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Tidligere funn fra dette prosjektet er publisert i forskningsrapporten “Digitalt kulturkonsum”:

Gran, Figenschou, Gaustad og Molde (2012): Digitalt kulturkonsum. En norsk studie. Forskningsrapport nr. 2-2012 fra Handelshøyskolen BI.

Kontaktpersoner:

Professor Anne-Britt Gran, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI, mobil 46410678

Doktor og filmbransjeekspert Terje Gaustad, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI, mobil 46410454

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på