-

Mange ledere erkjenner at det viktig å være tilgjengelig og «tett på» sine ansatte. Likevel opplever mange medarbeidere fravær av ledelse, skriver Bård Kuvaas ved BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Destruktiv ledelse i form av for eksempel direkte utskjelling eller latterliggjøring av medarbeidere, ukontrollerte sinneutbrudd og rent svik og bedrag fra lederens side er et stort problem for dem som opplever det.

En mye vanligere variant av destruktiv ledelse er fravær av ledelse eller «la-det-skure-og-gå-ledelse».

Slik ledelse kjennetegnes ved at medarbeideren opplever at lederen unngår å involvere seg når viktige spørsmål dukker opp, er fraværende når noen trenger han eller henne, unngår å ta avgjørelser eller utsetter å svare på viktige spørsmål.

Sannsynligvis er det fravær av ledelse som er årsaken til at så mange medarbeidere i ulike undersøkelser oppgir å savne tilbakemeldinger fra sin nærmeste leder.

Fravær av ledelse

Tidligere forskning på fravær av ledelse viser at det kan ha en rekke negative konsekvenser for medarbeiderne. Fravær av ledelse er for eksempel assosiert med rolleusikkerhet og rollekonflikt, konflikt med kolleger og mobbing på jobben.

Til nå har vi manglet kunnskap om hvorfor fravær av ledelse fører til slike negative konsekvenser. I et forsøk på å forstå dette bedre har vi undersøkt om fravær av ledelse kan føre til at medarbeideren utvikler en transaksjonell relasjon til lederen. En transaksjonell relasjon til lederen kjennetegnes ved at relasjonen er upersonlig, formell og forhandlingsorientert (se eksempler på påstander).

Lavere lojalitet

I et utvalg av 199 medarbeidere i en høyteknologibedrift fant vi at jo mer fravær av ledelse, desto mindre lojalitet til bedriften. Og denne sammenhengen kunne forklares av en transaksjonell relasjon til lederen. I et annet utvalg av 197 medarbeidere i sikkerhetsbransjen fant vi det samme for arbeidsprestasjoner. Jo mer fravær av ledelse desto mer transaksjonell relasjon til lederen, og desto lavere arbeidsprestasjoner.

Vårt forslag til forklaring av disse funnene er at når man opplever en fraværende leder føler man seg ignorert, oversett og usynlig. I tillegg vil mye av kontakten med lederen foregå i formelle former som i for eksempel møter og medarbeidersamtaler.

Fraværet av en mer personlig og sosial relasjon til lederen gjør medarbeideren mer forhandlingsorientert og mer opptatt av sine egne interesser. Han eller hun kan bli svært opptatt av balansegangen mellom hva man gir og hva man får tilbake og beskytter seg selv ved å inngå eksplisitte avtaler om hva han eller hun skal få igjen hvis de yter ekstra.

Ledere som føler seg usikker på lederrollen, som har lederansvar for altfor mange medarbeidere eller av andre grunner trekker seg tilbake, må forstå at fravær av ledelse ikke er nøytralt fenomen uten skadevirkninger.

Destruktiv ledelse

Det er en variant av destruktiv ledelse som ikke møter medarbeidernes legitime forventninger om tilstedeværelse og nærhet i leder-medarbeider-relasjonen som fører til mindre produktive og lojale medarbeidere. Samtidig er det viktig at ledere ikke går fra en destruktiv variant til en annen - autoritær og overstyrende ledelse.

Det skrives og snakkes mye om behovet for tydelig ledelse, uten at «tydelighet» blir definert.

Hvis tydelig ledelse er at lederen tar alle avgjørelser selv uten å involvere sine medarbeidere, sjeldent endrer standpunkt eller tar selvkritikk og detaljstyrer og kontrollerer sine medarbeidere, er kanskje fravær av ledelse å foretrekke.

Referanser:

Robert Buch, Øyvind L. Martinsen og Bård Kuvaas: The Destructiveness of Laissez-Faire Leadership Behavior: The Mediating Role of Economic Leader-Member Exchange Relationships. Akseptert for publisering i Journal of Leadership and Organizational Studies.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 18. november 2013.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på