100 kandidater har tatt doktorgraden sin ved Handelshøyskolen BI. – En milepæl og et tegn på modenhet, sier Gabriel R. G. Benito, dekan for doktorgradsprogrammet ved BI.

BI FORSKNING: 100 doktorgrader fra BI

Torsdag 5. desember 2013 disputerte Bjørn T. Bakken for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med en avhandling om bruk av intuisjon og analyse i beslutninger. Han ble med det nummer 100 i rekken av kandidater som har tatt sin doktorgrad ved BI etter at BI i 1998 startet doktorgradsutdanning i egen regi.

– Et antall på 100 doktorgrader kombinert med en varighet på 15 år med doktorgradsutdanning i egen regi, er tegn på modenhet. Det må læring til for å utvikle et doktorgradsprogram som holder god internasjonal kvalitet, sier Gabriel R. G. Benito, som er dekan (faglig ansvarlig) for doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen BI.

15 års fartstid

I 1992/1993 startet BI opp med doktorgradsutdanning i samarbeid med Universitet i Oslo (UiO) og Copenhagen Business School (CBS) i Danmark. Her ble graden tildelt av samarbeidsinstitusjonene.

For vel 15 år siden, 26. februar 1998, besluttet Kongen i statsråd å tildele BI retten til å tildele doktorgraden i egen regi.

I år 2000 kunne Per Ingvar Olsen, som den aller første, disputere for doktorgraden ved BI med en avhandling om liberalisering av det norske markedet for elektrisitet.

Verdifull forskning

- Som en stor og forskningsbasert internasjonalt handelshøyskole er det essensielt for BI å ha et eget doktorgradsprogram, fremholder Benito. Han legger vekt på at doktorgradsprosjektene ikke bare er en utvikling av den enkeltes faglige kompetanse men også verdifull forskning som er relevant for næringsliv og offentlig forvaltning.

Doktorgradsprogrammet ved BI har seks ulike spesialiseringsretninger: finans, innovasjon og entreprenørskap, ledelse og organisasjon, markedsføring, samfunnsøkonomi og strategisk ledelse.

Majoriteten av de som tar doktorgraden ved BI, får jobb ved norske universiteter og høyskoler.

– Vi har inspirerende mange eksempler på at kandidater også får innpass hos anerkjente universiteter og høyskoler i utlandet. Vi ser også at flere av kandidatene går inn i sentrale funksjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, sier Benito.

Han understreker at BI gjerne samarbeider med næringsliv og offentlig forvaltning om doktorgradsprosjekter med relevans for virksomheten (Nærings-PhD).

Nærmere 100 doktorgradsstudenter er tilknyttet BIs doktorgradsprogram. – Vi har et mål om 12-15 disputaser hvert år fremover. Vi har som mål å sikre et høyt faglig nivå. Vi har ikke noe mål om å vokse i størrelse, sier Gabriel R. G. Benito.  

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på