Det mangler ikke på selvhjelpslitteratur. Ikke alt holder mål. Her er fem suksessfaktorer for selvhjelp som kan gi resultater.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Prinsipper for selvhjelp

Den grunnleggende tanke ved selvhjelp er at individet må ta grep i eget liv. Strategien er skrittvis læring gjennom prøving og feiling. Enhver må finne frem til sine personlige løsninger.

Suksessfaktorene kan være:

  • 1. Selvinnsikt: Individet bør identifisere og bruke sine talenter og såkalte signaturstyrker som mot, selvdisiplin og emosjonell intelligens. En styrkebasert tilnærming fungerer bedre enn fokus på egne svakheter.
  • 2. Drømmer: Inspirerende mål kan gi mening og energi. Energi består av positive emosjoner som glede, realistisk optimisme og mestringstro. Dette kan gi handlingskraft.
  • 3. Stor verktøykasse: Tre sentrale virkemidler er å utvikle positive tanker, positive følelser og positiv atferd for å oppnå resultater. Vi kaller det positive tanker, men det dreier seg egentlig om positivt selvsnakk. Alle snakker med seg selv. Forskjellen er imidlertid at noen snakker positivt til seg selv, andre snakker negativt.
  • 4. Gi-kultur: Individet kan ikke realisere sitt potensiale helt alene, men trenger hjelp for å bli den beste utgave av seg selv. Konstruktiv tilbakemelding er en av de beste måter å lære på.
  • 5. Takle motgang: Det er lett å trå feil. Det viktigste da er å kunne reise seg etter feiltrinn, lære av situasjonen og være følelsesmessig robust.

Suksessfaktorene bygger på positiv psykologi og kognitiv atferdsteori. Positiv psykologi innebærer det som får individ, team og organisasjoner til å «blomstre». Det sentrale spørsmål er: Hva gjør livet verdt å leve?

Positiv psykologi forbindes gjerne med en enkel tankegang: Tenk positivt, så vil du lykkes. Dette er feil. Positiv psykologi innebærer å tenke realistisk, jobbe hardt og ta kloke valg.

Kognitiv atferdsteori medfører å endre tanker, med andre ord eget selvsnakk, for dermed å endre egen atferd. Psykologen William James mente at det viktigste verktøy mot stress, var å erstatte en tanke med en annen tanke. 

God selvhjelpslitteratur som bygger på de fem suksessfaktorene, kan gi resultater. Oppgaven blir å støtte og utfordre individ og team til å retolke egen situasjon; reformulere mål; prøve ut nye verktøy og hele tiden lære av prosessen. Belønningen er gode følelser og et liv i balanse.

Referanse:

Berg, M.E. og Ribe, E. (2013). Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. Universitetsforlaget. 3. utgave.

Denne artikkelen er en redigert utgave av artikkelen "Selvhjelp: Fem suksessfaktorer", publisert i Finansavisen 20. november 2013.

 

Tekst: Førstelektor Morten Emil Berg ved Handelshøyskolen BI og coach Ellen Ribe.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på