God jul - og et godt nytt år! Tør du håpe på det?, undrer Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Vi ønsker hverandre en fredelig jul og et godt nytt år. Tror vi på det selv?

All form for ledelse knyttet til en visjon, et bilde av framtida. Hva så med neste år?

Lett å spille på pessimisme

Det er lett å verve folk gjennom usikkerhet, frykt og hat. De fleste av oss nærer bekymringer som kan stimuleres. Beslutningspsykologi tilsier at folk ønsker å unngå risiko og er redde for å miste det de har. Vi vil vite nokså sikkert at en ny jobb er bedre før vi hopper av den gamle.

Innen politikk og økonomi er det lett å spille på pessimisme. Det er mange stygge skyer i horisonten - ingen nevnt, ingen glemt. Norske aviser skriver hver uke at «nå begynner nedturen», vi har det for bra og det kan ikke vare. På tysk finnes det et eget uttrykk for dette: «Endzeitstimmung», en truende dommedagsfølelse.

Verden blir bedre

Selvsagt kan alt hende. Men stort sett ser verden ut til å bli bedre. Den amerikanske professoren Steven Pinker har vist at omfanget av vold i verden er på et historisk lavnivå (riktignok til liten glede for dagens voldsofre).

Fattigdom er et stort og uverdig problem for mange, men i min levetid har hundrevis av millioner av mennesker fått et bedre liv. I Kina er andelen fattige redusert fra 85 % i 1981 til mindre enn 13 % i dag (selv om inntektsforskjellene øker).

Vær håpefull

Dette temaet gir meg en ubehagelig ærefrykt - er det ikke lidelser nok i verden til at man skal holde seg for god til å være optimist? Tsjekkias president Václav Havel var verken optimist eller pessimist, men sa om seg selv at han var «håpefull. For uten håp vil det ikke være noe framskritt. Håp er like viktig som livet selv.»

Håpet forener alle som planter et tre, begynner en utdanning eller føder et barn, og lager mer solide politiske fundamenter enn frykt.

Måtte vi få ledere som forener oss i håp. Jeg ønsker leserne et håpefullt nytt år.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 23. desember 2013 under vignetten "Tett på".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på