Her er sju råd om hvordan du kan utvikle din neste presentasjon til en historie som engasjerer tilhørerne.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Storytelling i presentasjoner

Fra tid til annen opplever vi vel alle å sitte fast i meningsløse, endeløst kjedelig og lite konstruktive møter. Da kan det være lett å begynne å tvinne tommeltotter eller lese e-post på telefonen for å få tiden til å gå raskere.

I mange tilfeller er dette et ulykksalig resultat av at vi utsettes for innledere og presentasjoner som rett og slett er for dårlige.  Det trenger slett ikke være noe galt med budskapet. Men, det er forbausende mange ledere som ikke klarer å formidle et budskap på en tydelig og engasjerende måte.

Ta presentasjoner på alvor

En god presentasjon skaper en bedre kommunikasjon, større forståelse, økt engasjement og bedre diskusjoner. Gode presentasjoner bidrar også til å styrke våre nettverk. Likevel er det langt mellom ledere som fokuserer på hvordan de presenterer og kommuniserer. Det gjelder både i møte med kunder, leverandører og medarbeidere.

Som leder får du større gjennomslag om du tar presentasjonene dine på alvor.  Du kan for eksempel utforme din neste presentasjon som en god, interessevekkende historiefortelling. Historier fascinerer oss alle og hjelper oss til å få bedre kontakt med publikum.

Her er 7 praktiske tips til å lage en presentasjon publikum vil huske:

1. Presenter budskapet som en historiefortelling

Uansett hva du skal formidle, er det mulig å ramme inn budskapet ditt i form av en historie. Det gjelder enten du skal presentere en rapport, et nytt prosjekt, presentere ny informasjon, lede en diskusjon eller lansere et nytt produkt, for å ta noen eksempler.

2. Historien om en reise

Du kan for eksempel forme din presentasjon som en spennende reise. Finn et godt startpunkt folk kjenner seg igjen i. De mest engasjerende innledere introduserer emnet svært kort, forklarer hvorfor de er opptatt av emnet, og prøver deretter å overbevise lytterne om at de også bør gjøre det. Deretter fortsetter reisen videre. Pass på å gi reisen en minnerik avslutning,

3. Gi publikum en eller flere “aha-opplevelser” underveis!

Ikke fortell alt i klartekst. Vis heller, og la tilhørerne finne ut av ting selv. Legg inn kunstpauser slik at de får tid til å trekke sine egne konklusjoner.

4. Bestem deg for hvordan vil du presentere

Du kan enten:

  1. lese direkte av et manuskript
  2. vise en power-point presentasjon
  3. eller du kan pugge din historie og kunne den utenat

Det siste punktet gir ofte best resultat, men det forutsetter mye øving og det tar tid.  Mange tyr derfor til power-point presentasjoner. Gjør du det, har jeg kun ett råd: bruk bilder og minimalt med ord. Bilder gjør en presentasjon mer levende, mens ord kjeder publikum, noe som resulterer i at budskapet ikke når frem til alle.

5. Ha øyekontakt med tilhørerne!

Finn fem eller seks vennlige ansikter blant ulike deler av publikum. Se dem inn i øynene mens du snakker. Øyekontakt er virkningsfullt og skaper en fortrolighet mellom deg og lytterne.

6. Å være nervøs er ikke en katastrofe!

Publikum forventer at du skal være nervøs. Det er jo en naturlig reaksjon som faktisk kan forbedre din presentasjon. Nervøsitet gir deg energi og skjerper hjernen. Glem bare ikke å puste!

7. Vær engasjert!

Ditt engasjement og lidenskap til emnet smitter over på publikum. Så vær ikke redd for å vise følelser og engasjement! By på deg selv! Det er dette som skiller de gode innlederne fra de middelmådige.

Følger du disse rådene, er jeg sikker på at du vil lykkes med din presentasjon. En god historie blir husket.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Marketing Magazine 2013/2014, et formidlingsmagasin fra Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på