-

For andre land kan det være et bomskudd å innføre lov om å kvotere kvinner inn i styrene med inspirasjon fra Norge, advarer professor Morten Huse ved BI.

Morten Huse er styreforsker og professor ved Handelshøyskolen BI, og aktuell med boken "Getting Women on to Corporate Boards. A snowball Starting in Norway", der han følger utviklingen i Europa. Huse peker blant annet på at mangfold i styrer ikke er en garanti for suksess og verdiskapning i en organisasjon.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på