En innføring i PR dekker teori, prosess og praksis på fagområdet Public Relations.

Boken er spekket med moderne norske eksempler og problemstillinger som gjør faget håndgripelig og relevant for både studenter og yrkesutøvere.

Leserne vil blant annet bli introdusert for:

  • Definisjonene og det teoretiske grunnlaget
  • Fagets historie, i Norge og internasjonalt
  • PR-prosessen, inkludert analyse, strategi, taktikk og evaluering
  • Utøvelsen innenfor næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor-
  • Situasjonsbestemt PR, inkludert medarbeiderrelasjoner og markedskommunikasjon

En innføring i PR er en grunnbok på høyskole- og universitetsnivå, og er ment å gi studenter en akademisk og praktisk introduksjon til fagets viktigste prinsipper.

Vis meg alle