I boken diskuteres et bruksnyttig rammeverk for håndtering av styrt endring.

Fremfor - som det så ofte gjøres - å legge hovedvekten på planlegging fokuserer forfatterne på endringsledelse som implementering, dvs. realisering av ideer. Skal et endringsprosjekt gi resultater er "underveishåndteringen" kritisk. Men det krever ikke bare endringsledelse, men også en ledelsesendring.

Boken henvender seg til den reflekterte praktiker og den praktisk orienterte teoretiker. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske virksomheter og både studenter og ledere vil ha stor utbytte av å lese den.

Andre utg. er gjennomgående revidert og oppdatert.

 

  • ISBN: 9788215019864
  • Utgitt: 2012
  • Sideantall: 272
  • Fagområde: Organisasjon, strategi og ledelse
Vis meg alle