Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar.

Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:
* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner. 
* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker. 
* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?
* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

ISBN: 9788215020389
Fagområde: Markedsføring, økonomi og ledelse
Utgitt: 2012
Utgave: 1
Målform: Bokmål
Sideantall: 160
Innbinding: Heftet
Pris: 299
Salgsdato: 06.07.2012Vis meg alle