Forskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper.

Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og fremst er forskningskommunikasjon et håndverk som må læres og prøves ut i praksis. Dette er den første håndboken i forskningskommunikasjon skrevet for norske forhold.

Boken legger vekt på å gi konkrete råd og tips, og omhandler blant annet:

  • Mål og målgrupper for forskningskommunikasjon
  • Strategier for å komme på trykk med kronikker og debattinnlegg
  • Kunsten å holde foredrag
  • Kunsten å lage vellykkete forskningsarrangementer
  • Tips for å lykkes på den internasjonale arenaen
  • Overordnede strategier for effektiv formidling
  • Evaluering av egen forskningskommunikasjon
  • Hvordan man kommuniserer fagkunnskap i sosiale medier

Boken henvender seg til forskere og masterstudenter, i tillegg til kommunikasjonsarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og kunnskapsbedrifter.

Vis meg alle