Hvordan bør du gå fram for å bli en god gravende journalist? Få en grundig innføring i journalistisk metode.

Hvorfor er gravende journalistikk så viktig? 

Hvordan bør du gå fram for å bli en god gravende journalist? I denne boka gis det en grundig innføring i undersøkende journalistisk metode. Dette gjøres med gode praktiske eksempler, teknikker som virker og presseetiske avveininger. I boka vises hvilke verktøy du kan bruke, hvilke utfordringene du møter og prosessene du må gjennom.

Den gravende journalistikken settes inn i et større samfunnsperspektiv, med særlig vekt på utviklingen av nye digitale medier. Hva slags plass den gravende journalistikken har i det nye mediesamfunnet og hvordan morgendagens gravejournalistikk vil arte seg, diskuteres også.
 
Boka er skrevet for både journaliststudenter og etablerte journalister, og er forfattet av ledende og prisvinnende journalister med lang erfaring fra alle mediekanaler og plattformer.

Vis meg alle