Ledelse er noe av det farligste som finnes.

Det er neppe noe som er så lett å snakke om og så vanskelig å få til i praksis som ledelse. Hva er ledelse, er en intelligent og velformulert bok om et allestedsnærværende fenomen. Forfatteren kommer med noen provokasjoner og inviterer til ettertanke. Leseren får både økt forståelse for fenomenet ledelse og også større forutsetninger for å lykkes med ledelse i praksis.

Jan Ketil Arnulf (f.1960) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. De siste årene har han konsentrert seg om hvordan ledelse utøves og skapes. Arnulf er en ettertraktet, engasjerende og uredd foreleser.

Vis meg alle