Hvitsnippadvokater er forsvarere for privilegerte personer som er tiltalt for økonomisk kriminalitet.

Forsvarsadvokatene benytter flere strategier i sitt hvitsnippforsvar. Ved strategisk substansforsvar forsøker advokaten å overbevise påtalemyndigheten om at klienten ikke har gjort noe som berettiger en tiltale. Ved strategisk informasjonskontroll tar advokaten styringen over flyten av fakta som skal bli gjenstand for juridisk vurdering i politiet. Ved strategisk symbolforsvar benytter advokaten media og formelle feil til å styrke klientens sak. Hvitsnippadvokater med høy kjendisfaktor håndterer flere saker med høyere krimbeløp. Det viser de tre hundre hvitsnippsakene som denne boken bygger på.
Vis meg alle