På sporet av hvitsnippene

Næringslivsledere liker å stå frem som samfunnsengasjerte og ansvarlige, men det toppledere sier og hva de faktisk gjør, henger ikke alltid sammen. Samfunnsansvar brukes ofte som et verktøy for å bygge bedriftens omdømme. Gottschalk viser at bedrifter som rammes av hvitsnippkriminalitet ofte er mer opptatt av å redde sitt eget rykte enn å oppklare og rydde opp i ulovlige forhold. Norske myndigheter har tydelig markert næringslivets samfunnsansvar: Toppledere og ressurspersoner som advokater og revisorer skal ta hensyn til samfunnets beste i sine analyser og handlinger. Gottschalk spør om hva som skjer når personer i lederposisjoner gjør stikk motsatt og misbruker stillingene sine til egen eller bedriftens vinning. Forfatteren drøfter vekselvirkninger mellom samfunn og bedrifter, og gir en rekke eksempler på domfelte hvitsnippkriminelle i Norge de siste årene.

ISBN: 9788274775497
Utgitt: februar 2012
Språk: norsk
Pris: Kr 498,00
Innbinding: Heftet

Vis meg alle