Engasjerende historier fra reelle verdiskapingsprosesser.

Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? Og hva kan de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklerne innen bankvirksomhet og trading-analyse ha til felles?

Boken Idea Work. Om profesjonell kreativitet kan gi deg svarene. Den bygger på et fireårig forskningsprosjekt og forteller om hvordan ekstraordinært idéarbeid ser ut i praksis. Forfatterne tar deg bak scenen til noen av Norges ledende bedrifter og viser hvordan de jobber forbausende likt når de arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer.

Idea Work henvender seg til praktikere så vel som studenter. Den forteller engasjerende historier fra reelle verdiskapingsprosesser, og blander ny teori med tips for praksis. 

Idea Work finnes på norsk og engelsk.

Vis meg alle