Dette er en tverrfaglig, forskningsbasert bok om kommunikasjon i teori og praksis for ledere.

Kommunikasjon er kjernen i organisering, men tas ofte for gitt. Kommunikasjon er hoveddelen av jobben for ledere på alle nivåer. Boken beskriver inngående hva kommunikasjon er, og setter begrepet i sammenheng med organisasjonens struktur, kommunikasjon og målsettinger så vel som krisehåndtering og etikk.

Referanse: Brønn, Peggy Simcic og Jan Ketil Arnulf (red.)2013.Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget.

Vis meg alle