Gottschalk peker på kjønnsforskjeller og presenterer mulige forklaringsmodeller på hvorfor og hvordan menn og kvinner slår ulikt ut på statistikken over dømte hvitsnippkriminelle i Norge

Vi vet ikke hvor mange kvinner det er, som begår økonomisk kriminalitet. Vi vet bare hvor få kvinner det er som blir dømt for slike lovbrudd, og at de som blir dømt, får kortere fengselsstraff enn menn. Denne boken handler om kvinnelige hvitsnippkriminelle.

Forfatteren drøfter hvordan en kvinneandel i befolkningen på 50 prosent kan bli til en kvinneandel i fengsel på seks prosent. Oppdagelsesrisiko, muligheter, motivasjon og rettferdiggjøring er bare noen av faktorene som holdes frem i denne boken.

Versjon: 1. utgave
Forlag: Akademika forlag
Format: 17 x 24cm
ISBN: 9788232101320
Tilgjengelighet: 30/10-2012

Vis meg alle