Juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelser

Denne boken gir en helhetlig fremstilling av sentrale juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsførings-rettslige tvister.

Markedsundersøkelser fremlegges i dag i stadig større grad som bevis, og behovet for en avklaring av hvordan slike undersøkelser utformes, håndteres og vurderes i juridisk sammenheng, har økt i takt med denne utviklingen. Bevisverdien må vurderes på bakgrunn av et samspill mellom juridiske avveininger, samfunnsvitenskapelige kriterier og prosessuelle føringer. Gjennom ulike analyser påviser forfatteren at det finnes retningsgivende kriterier som kan gi god veiledning for utarbeidelse og vurdering av slike undersøkelser.

Bokens grundige behandling av den juridiske håndtering av markedsundersøkelser som bevis i Norge, Sverige og Danmark gjør den til et pionerarbeid i skandinavisk sammenheng.

Forfatteren er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og boken er basert på hennes ph.d-avhandling.

Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205426573
Pris: Kr 650,-

Vis meg alle